جشنواره تخفیفات دهه فجر گروه آموزشی دکتر خلیلی

15 الی 23 بهمن شامل

کتاب :10%

کلاس: آنلاین 10%

آزمون: 10%

بسته آموزشی: 15%

کلاس تلگرامی: 5%