#مشاوره

✅ تکنیک های تست خوانی:

1️⃣ افعال منفی یا مثبت به راحتی شما را گمراه می کنند.بنابراین فعل های سوالات به ویژه افعال پایان سوال را خط بکشید و دقت کنید.به عنوان مثال افعال درست است یا درست نیست، وجود دارد یا وجود ندارد،بود یا نبود.

2️⃣ روی کلمات استثنا حروف ربط و کلمات شرطی در سوال خط بکشید.به عنوان مثال همه موارد زیر درست است به جز،همه موارد زیر غلط است به استثنای،گزینه ای درست است که …. گزینه ها را از راست به چپ بخوانید.

3️⃣ طراح با استفاده از کلمات و عبارات گمراه کننده داوطلب را گمراه می کند.به مفاهیم برخی افعال و واژگان در سوالات دقت کنید و هوشمندانه صورت سوال را بخوانید و دنبال کنید.به عنوان مثال:مطلوب است یعنی درست ترین گزینه کدام است.

4️⃣ کلمات و عبارات مشابه به سادگی با هم اشتباه می شوند.برترین و بدترین دو واژه کاملا متفاوت هستند.

5️⃣ طراح با آوردن اطلاعات زائد در تست،ذهن داوطلب را منحرف می کند.عدم مطالعه کامل صورت تست و درک خواسته اصلی مساله، بیشترین سهم غلط را به خود اختصاص می دهد.

6️⃣ طراح با ترتیب گزینه ها ، می تواند شما را به اشتباه بیندازد.صورت سوال را به دقت بخوانید و بعد از مطالعه صورت سوال بدون پیش داوری هر 4 گزینه را به ترتیب بخوانید.

الف) گزینه های غلط به ظاهر درست.در این موارد علت به خطا افتادن داوطلبان عدم استخراج اطلاعات صورت سوال(داده ها و خواسته ها) و گزینه ها می باشد.

ب) گزینه های درست به ظاهر غلط .پیشنهاد می شود در تست هایی با ظاهر تکراری و آشنا حتما زیر داده های تست و دور خواسته های آن و افعال آن خط بکشید.

7️⃣ اشتباهات افقی در پاسخگویی ، تست را حل کرده به جواب عدد دو رسیده اید که در گزینه ( 3 ) است ولی اشتباهاً گزینه ( 2 ) را می زنید.

8️⃣ اشتباهات عمودی ، پاسخ سوال 15 را در گزینه های سوال 14 یا 16 علامت می زنید و گاهی ممکن است تا تعداد زیادی سوال به همین منوال پیش بروید.

🔻پیشنهاد میشود هر ده شماره سوال دفترچه و شماره سوال پاسخ برگ را کنترل کنید تا به اشتباه و در اثر خطای دید گزینه ها را اشتباه وارد پاسخبرگ نکرده باشید.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🆑@drkhalilirasht

📸 اینستاگرام :

📸 Instagram.com/Drkhalilirasht

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.