ثبت نام کلاس در شعبه رشت شروع شد

بیوشیمی                  استاد عسکر خانی
زبان                       استاد یعقوبی
خون                       استاد خسروی
تغذیه                      استاد احمدی
فیزیولوژی               استاد احمدی
ژنتیک                    دکتر اکبری
سلولی ومولکولی      استاد عسکر خانی

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.