نشانی: کرمان- جیرفت -خیابان کشاورز – نرسیده به پل 9 دی – روبروی اداره زندان – موسسه ماهان-خانم محمدی

شماره تماس: 3443218558 – 9199101240

شبکه های اجتماعی: drkhalilijiroft@