ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت ۱۴۰۰ آغاز شد

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال ۱۴۰۰ آغاز شد. ثبت نام این آزمون از تاریخ ۶ لغایت ۱۶ …

آغاز ثبت نام کلاسهای نکته تست آنلاین ویژه آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

ثبت نام کلاسهای نکته تست ویژه آزمون کارشناسی ارشد وازرت بهدشت آغاز شد. این دوره از کلاسها که از دهه …