لیست بسته های آموزشی کارشناسی ارشد ویژه کنکور
وزارت بهداشت _ وزارت علوم _ دانشگاه آزاد


ردیف بسته ی آموزشی ردیف بسته ی آموزشی
۱ ایمنی شناسی پزشکی ۱۴ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی)
۲ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ۱۵ علوم تشریحی (آناتومی)
۳ بیوشیمی بالینی ۱۶ میکروب شناسی مواد غذایی
۴ ژنتیک انسانی ۱۷ بهداشت و ایمنی مواد غذایی
۵ باکتری شناسی (میکروب شناسی) پزشکی ۱۸ آموزش بهداشت
۶ ویروس شناسی پزشکی ۱۹ مهندسی بهداشت محیط
۷ قارچ شناسی پزشکی ۲۰ مهندسی بهداشت حرفه ای
۸ انگل شناسی پزشکی ۲۱ ارگونومی
۹ علوم تغذیه ۲۲ اپیدمیولوژی
۱۰ علوم بهداشتی در تغذیه ۲۳ اقتصاد بهداشت
۱۱ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه ۲۴ رادیولوژی و حفاظت پرتویی
۱۲ فیزیولوژی پزشکی ۲۵ اکولوژی انسانی
۱۳ نانوتکنولوژی پزشکی ۲۶ علوم داروهای پرتوزا


 

ردیف بسته ی آموزشی ردیف بسته ی آموزشی
۲۷ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۹ تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)
۲۸ حشره شناسی و مبارزه با ناقلین ۴۰ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
۲۹ سم شناسی ۴۱ شیمی دارویی
۳۰ انفورماتیک پزشکی ۴۲ مامایی و مشاوره در مامایی
۳۱ فناوری اطلاعات سلامت (HIT) ۴۳ پرستاری (کلیه گرایش ها )
۳۲ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) ۴۵ مجموعه زیست شناسی
( وزارت علوم ، آزاد _ کلیه گرایش ها )
۳۳ مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) ۴۴ ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی
۳۴ آمار زیستی ۴۶ زیست شناسی جانوری
( وزارت علوم _ کلیه گرایش ها )
۳۵ فیزیک پزشکی ۴۷ زیست شناسی گیاهی
( وزارت علوم _ کلیه گرایش ها )
۳۶ روان شناسی بالینی ۴۸ گروه دامپزشکی
( وزارت علوم _ کلیه گرایش ها )
۳۷ مهندسی پزشکی (هردو گرایش) ۴۹ مجموعه شیمی
( وزارت علوم _ کلیه گرایش ها )
۳۸ علوم صنایع غذایی ۵۰ کارشناسی به پزشکی _ علوم پایه

 

دانشجویان محترم شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بسته های آموزشی و قیمت ها با دفتر نمایندگی تماس حاصل فرمایید.

لیست بسته های آموزشی دکتری ویژه کنکور
وزارت بهداشت


ردیف بسته ی آموزشی ردیف بسته ی آموزشی
۱ دکتری ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) ۱۴ دکتری بهداشت باروری
۲ دکتری خون شناسی و علوم انتقال خوت (هماتولوژی) ۱۵ دکتری نانو فناوری پزشکی (نانوتکنولوژی)
۳ دکتری بیوشیمی بالینی ۱۶ دکتری فیزیولوژی پزشکی – فیزیولوژی ورزشی
۴ دکتری زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی) ۱۷ دکتری فارماکولوژی
۵ دکتری ژنتیک ۱۸ دکتری علوم تشریحی (آناتومی)
۶ دکتری باکتری شناسی پزشکی ۱۹ دکتری حشره شناسی پزشکی
۷ دکتری انگل شناسی پزشکی ۲۰ دکتری پزشکی مولکولی
۸ دکتری ویروس شناسی پزشکی ۲۱ دکتری بیولوژی تولید مثل
۹ دکتری قارچ شناسی پزشکی ۲۲ دکتری علوم اعصاب
۱۰ دکتری علوم تغذیه ۲۳ دکتری مهندسی بافت
۱۱ دکتری مامایی ۲۴ دکتری توکسین های میکروبی
۱۲ دکتری علوم سلولی کاربردی ۲۴ دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی – اقتصاد سلامت – سیاستگذاری سلامت
۱۳ دکتری بهداشت محیط ۲۶ دکتری زیست پزشکی سامانه ای

لیست بسته های آموزشی دکتری ویژه کنکور
وزارت علوم
ردیف بسته ی آموزشی
۱ دکتری مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی
۲ دکتری مجموعه زیست شناسی گیاهی
۳ دکتری مجموعه زیست شناسی جانوری
زمان به نفع شما در حال گذر است ، دیگر نیاز به صرف زمان برای خلاصه نویسی و نکته برداری نخواهید داشت .
اکثر دانشجویان بعد از مطالعه ی منابع برای نکته برداری و خلاصه نویسی دچار سردرگمی می شوند یا به نکارت خلاصه های خود اعتماد ندارند. حتی گاهی حجم خاصه ها بیش از حجم منبع میشود!!!
یا به اشتباه تصور می کنند که نکات و خلاصه هایشان در چارچوب کنکور است یا نکاتی را که گلچین کرده اند ، مهم اند.
توجه کنیم که خلاصه نویسی نکات برای کنکور دارای اصول و قاعده است که اغلب دانشجویان پس از مطالعه قادر به انجام صحیح آن نخواهند بود . به همین منظور تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که استانداردترین منبع نکات را در چارچوب کنکور زیر نظر اساتید مجرب در حوزه کنکور تقدیم شما نماییم.
هدف از تولید نکات داغ فراهم کردن یک منبع برای دوران جمع بندی و مرور است.
شما می توانید بعد از مطالعه ی کامل منابع از نکات داغ جمع بندی استفاده نمایید.
( توجه فرمایید که مطالعه ی یک منبع کامل قبل از نکات داغ ضروری است )
لیست نکات داغ
ردیف عنوان قیمت
۱ نکات داغ ایمنی شناسی
۲ نکات داغ بیوشیمی
۳ نکات داغ سلولی و مولکولی
۴ نکات داغ ژنتیک انسانی ۲ جلدی
۵ نکات داغ باکتری شناسی
۶ نکات داغ کرم شناسی
۷ نکات داغ تک یاخته شناسی
۸ نکات داغ قارچ شناسی
۹ نکات داغ ویروس شناسی
۱۰ نکات داغ میکروبیولوژی
۱۱ نکات داغ شیمی آلی
۱۲ نکات داغ زیست شناسی عمومی
۱۳ نکات داغ فارماکولوژی ( داروشناسی )
۱۴ نکات داغ سم شناسی
۱۵ نکات داغ داروسازی بالینی ( درمان شناسی )
۱۶ نکات داغ جنین شناسی ( به جز مامایی )
۱۷ نکات داغ بهداشت و ایمنی مواد غذایی ( کلیه دروس )
۱۸ نکات داغ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) – ( کلیه دروس )
۱۹ نکات داغ مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE)
۲۰ نکات داغ نوزادان و مراقبت مربوطه
۲۱ نکات داغ بهداشت ، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده
۲۲ نکات داغ بارداری و زایمان
۲۳ نکات داغ بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی
۲۴ نکات داغ جنین شناسی ( ویژه مامایی )
۲۵ نکات داغ بیماری های زنان
۲۶ نکات داغ روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی
۲۷ نکات داغ پرستاری ( کلیه دروس )
۲۸ نکات داغ اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب ( اتاق عمل )
۲۹ نکات داغ بیهوشی و احیاء ( اتاق عمل )
۳۰ نکات داغ تغذیه و رژیم درمانی
۳۱ نکات داغ اپیدمیولوژی (کلیه دروس)
۳۲ نکات داغ اقتصاد خرد
۳۳ نکات داغ اقتصاد کلان
۳۴ نکات داغ ریاضی
۳۵ نکات داغ آمار حیاتی
۳۶ نکات داغ گرامر
۳۷ نکات داغ زبان انگلیسی (واژگان- متون)
۳۸ نکات داغ بهداشت مواد غذایی
۳۹ نکات داغ بیوفیزیک
۴۰ نکات داغ بهداشت حرفه ای
۴۱ نکات داغ رادیوبیولوژی
این بار زمان به نفع شما در حال گذر است؛ دیگر نیازی به خلاص هنویسی برای دوران مرور و جم عبندی نخواهید داشت …

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.