برای این‌ که سطح یادگیری خود را بعد از مطالعه بسنجید می‌ توانید از کتاب‌ های تست IQB استفاده کنید . این کتاب‌ ها بر اساس موضوع طبقه‌ بندی شده‌ اند و می‌ توانند نحوه طرح و سطح سؤالات کنکور را به صورت واضح به شما نشان دهند .