پشت کنکور بمونم یا نه

💎💎چگونه کنکور خود را خراب کنیم؟
✅سال کنکورت عاشق بشی
✅اصلا برنامه ریزی نداشته باشی و دیمی درس بخونی
✅اصلا تست نزنی و فقط تشریحی بخونی
✅همش خودتو درگیر حواشی کنی
✅اصلا ازمون شرکت نکنی و از آزمون فراری باشی
✅همش فکر کنی موفقیت برای بقیه است و برای تو نیست
😁😁دیگه گفتم ی تعداد راه کار واسه خراب کردن کنکور بهت ارائه بدم؛ همه که نباید رتبه بشن
—————————
☎️ 09199101247
🆑 @drkhaliligorgan
📸 اینستاگرام 👇
📸 Instagram.com/drkhaliligorgan

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.