کارشناسی ارشد پرستاری نظامی MASTER OF MILITARY NURSING

معرفی رشته:
لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه گرفته شده است. پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی ودرمانی است و نقش ارزنده او در پذیرش، آماده سازی، مراقبتها و حمایت های جسمی و اجتماعی مورد قبول همه و بر هیچ کس پوشیده نیست. در تقسیم بندیهای آکادمیک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی بحد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.
رشته پرستاری شاخه ای ازعلوم پزشکی است که نقش آن در بخش مراقبتهای بهداشتی، درمانی بسیارمهم است. دانش آموختگان این رشته باید ازسلامت کامل جسمی – ذهنی وروحی برخوردار باشند و افرادی دقیق و صبور باشند تا بتوانند بافراگرفتن علوم متنوع، کاربرد آنها را در ارتباط با بیمار بیاموزتد و همچنین باکسب تواناییهای حرفه ای و بهره مندی از دانش روز، خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی وتوانبخشی را جهت تامین، حفظ وارتقای سطح سلامت جامعه ارائه دهند.
یک پرستار نمی تواند تنها با تکیه بر دروس دانشگاهی در کارخود موفق شود بلکه باید بتواند از دانش خود درشرایط مختلف ومتفاوت به درستی استفاده کند و این نیاز به قدرت تجزیه وتحلیل خوب، سرعت عمل و آمادگی روحی و روانی مناسب دارد.
رشته پرستاری نظامی شاخه ویژه ای از رشته پرستاری است که به منظور ارائه خدمات حمایتی و مراقبتی لازم به مصدومین و بیماران در شرایط بحران، حوادث غیر مترقبه و جنگ تأسیس شده است.
قدمت این رشته در برخی کشورها نظیر آمریکا به صد سال نیز می رسد. در ایران دو دانشگاه علوم پزشکی نظامی(ارتش و بقیت اله) در این رشته از سال ۹۲ سابقه پذیرش دانشجو در این رشته را دارند.
هدف و رسالت رشته:
پرستاران در این رشته با شرایط بحران جنگ و مصدومانی که در این شرایط نیازمند سرویس مناسب هستند، آشنا می شوند و از دروس اختصاصی آنها مدیریت خدمات پرستاری در بحران پرستاری، در تروما و پرستاری جنگ نوین‌ NRBC است. همچنین این پرستاران مراقبت‌های مربوط به جنگ با عوامل شیمیایی، بیولوژیک، هسته‌ای، نوکلئویک و رادیولوژیک را آموزش می‌بینند.
زمینه های فعالیت در بازار کار:
الف) نقش مراقبتی :
ارائه مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس، ویژه و جراحی مراکز درمانی در شرایط عادی
ارائه مراقبت های پرستاری در بخش های درمانی بیمارستان های صحرائی
ارائه مراقبت های پرستاری در بخش های اورژانس بیمارستان های شهری در شرایط بحران
ارائه مراقبت های پرستاری در مراکز درمانی و پست امداد در ماموریت های اوژانسی
ب) نقش آموزشی :
طراحی و برنامه ریزی دوره های آموزشی مدون و اجرای آن برای پرسنل نظامی و غیر نظامی
برنامه های آموزشی ضمن خدمت ( خود امدادی و دیگر امدادی ) برای پرسنل نظامی غیر نظامی
ج) نقش پژوهشی:
انجام پژوهش های مرتبط در حوزه سلامت
همکاری در انجام پژوهش های مرتبط در راستای ماموریت های سازمانی
د) نقش مدیریتی:
سرپرستی ‌گروه های ‌امدادرسانی درحوادث غیر مترقبه و عملیات نظامی
سازماندهی و رهبری ستادهای امداد و انتقال در سطح گردانهای عملیاتی به نحو شایسته و مطلوب
سرپرستی بخش های اورژانس، ویژه، داخلی و جراحی در مراکز درمانی در مواقع بحران و عادی
وظایف حرفه ای دانش آموختگان:
الف) ارائه ماهرانه مراقبت پرستاری در بخش های اورژانس، ویژه و جراحی بیمارستانهای نظامی
ب) ارائه مراقبت پرستاری ازمصدومان احتمالی در عملیات و رزمایش های نظامی
ج) ارائه مراقبت پرستاری در مراکز درمانگاهی و پادگانی به هنگام حملات NBC
د) مدیریت گروه های امداد و انتقال در سطح گردان های عملیاتی
هـ) مدرس و مربی آموزشی جهت تربیت نیروهای امدادی
معرفی دروس امتحانی:
پرستاری داخلی-جراحی ضریب ۳
روان پرستاری ضریب ۳
پرستاری کودکان ضریب ۲
بهداشت مادران و نوزادان ضریب ۲
پرستاری بهداشت جامعه ضریب ۲
زبان ضریب ۲
عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی پرستاری
آینده تحصیلی:
این رشته در ۳ مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته های زیر برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری اقدام نمایند:
وزارت علوم: دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)
وزارت بهداشت: دکترای رشته های فیزیولوژی، پرستاری، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، آموزش پزشکی، بیولوژی تولید مثل، سالمند شناسی، مشاوره توانبخشی، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)