کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی MASTER OF GERIATRIC NURSING

معرفی رشته:
لغت پرستار (NURSE) از کلمه لاتین (NUTRIX) به معنای تغذیه گرفته شده است. پرستار یکی از اعضاء کلیدی در گروه مراقبت های بهداشتی ودرمانی است و نقش ارزنده او در پذیرش، آماده سازی، مراقبتها و حمایت های جسمی و اجتماعی مورد قبول همه و بر هیچ کس پوشیده نیست. در تقسیم بندیهای آکادمیک، امروز ارزش پرستار خوب همطراز یک پزشک خوب قرار می گیرد. کار یک پزشک خوب موقعی بحد مطلوب می رسد که یک پرستار خوب و ورزیده مسئولیت بیمار او را بر عهده داشته باشد.
رشته پرستاری شاخه ای ازعلوم پزشکی است که نقش آن در بخش مراقبتهای بهداشتی، درمانی بسیارمهم است. دانش آموختگان این رشته باید ازسلامت کامل جسمی – ذهنی وروحی برخوردار باشند و افرادی دقیق و صبور باشند تا بتوانند بافراگرفتن علوم متنوع، کاربرد آنها را در ارتباط با بیمار بیاموزتد و همچنین باکسب تواناییهای حرفه ای و بهره مندی از دانش روز، خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی وتوانبخشی را جهت تامین، حفظ وارتقای سطح سلامت جامعه ارائه دهند.
یک پرستار نمی تواند تنها با تکیه بر دروس دانشگاهی در کارخود موفق شود بلکه باید بتواند از دانش خود درشرایط مختلف ومتفاوت به درستی استفاده کند و این نیاز به قدرت تجزیه وتحلیل خوب، سرعت عمل و آمادگی روحی و روانی مناسب دارد.
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی در چارچوب سیاستهای جامع نگر و ارتقاء سطح سلامت قشر سالمند جامعه، پرستارانی با علم و مهارت در زمینه ارائه مراقبتهای بهداشتی، توانبخشی و اجتماعی به گروه سالمندان را تربیت می نماید به طوری که دانش آموختگان این مقطع قادر به تلفیق دانش پیشرفته پرستاری سالمندی با سایر رشته ها و تخصص های وابسته بوده و نظریه های پرستاری سالمندی را با هنر حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در این حوزه بکار گیرند.دانش آموختگان این رشته دارای تبحر و مهارت کافی در ارایه مراقبت ها از پیشگیری تا نوتوانی به فرد سالمند، خانواده و جامعه بوده و قادرند با بکارگیری اصول ارتباطات انسانی، نیازهای بیلوژیکی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مددجوی سالمند را در حیطه های خدمات پرستاری شناسایی کرده و به منظور ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی و توانبخشی ویژه سالمندان اقدامات لازم را مبذول دارند.
هدف و رسالت رشته:
تربیت پرستاران متبحر در حوزه مسائل سالمندی، سالمند شناسی و طب سالمندی موجب:
– گسترش مراکز سالمندی، حمایتی و مراقبتی از مددجویان با نا توانی های خاص
– ارتقاء دانش و مهارت های بالینی پرستاران در حوزه مسائل سالمندی متناسب با استانداردهای قابل قبول جهانی و منطقه ای
– توسعه مراقبت های پرستاری سالمندان در جامعه
– به روز کردن دانش و مهارت پرستاران متبحر در زمینه سالمندی با آموزش مداوم
– ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی به مددجویان سالمند و خانواده آنها
– توسعه آگاهی ها و توانمندیهای مددجوی سالمند و خانواده برای مشارکت در جامعه
– برقراری ارتباط با سایر کشورهای منطقه در راستای رفع نیازهای تخصصی
زمینه های فعالیت در بازار کار:
الف: مراقبتی
– تعهد و مسئولیت پذیری در ایفای نقش های عملکردی
– رعایت و اجرای اصول اخلاقی و حفظ حقوق مددجوی سالمند و خانواده
– مشارکت و همکاری با اعضاء تیم سلامت در ارائه خدمات و مراقبت های پرستاری به مددجویان سالمند
– بررسی و تشخیص نیازهای مددجوی سالمند و خانواده، اولویت بندی آنها و ارایه تدابیر پرستاری
– برقراری ارتباط مناسب با مددجوی سالمند، خانواده و اعضای تیم سلامت
– ارجاع مددجوی سالمند و خانواده به نظام سلامت در صورت لزوم
– همکاری با سایر اعضاء تیم سلامت سالمندان در ارایه خدمات جامعه نگر
ب: آموزشی
– آموزش و مشاوره با مددجوی سالمند، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری
– استفاده از اطلاعات و دانش جدید و به کارگیری آنها در جهت بهبود ارایه خدمات پرستاری سالمندی در حیطه های بهداشتی تخصصی
– کمک در تهیه محتوا و انتخاب نرم افزارهای کمک آموزشی به روز و معتبر در حوزه تخصصی سالمندی
– مشارکت و همکاری با واحدهای آموزش دانشگاهی در تدوین محتوای آموزشی و برگزاری همایش ها، کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی با موضوعات سالمندی
ج: پژوهشی
– همکاری و مشارکت در انجام و توسعه پژوهش در نظام ارائه خدمات بهداشتی(System Resaerch Health)و خدمات بهداشتی(Health Service Resaerch)و در حوزه سالمندی
– بررسی زمینه ها و نیازهای طرح های پژوهش و تدوین طرح های متناسب در حوزه مسائل سالمندی
– استفاده از ابزارها و فن آوری های جدید در انجام پژوهش در حوزه های مختلف بهداشت و سلامت سالمندان
– انتشار نتایج تحقیقات در حوزه سالمندی به صورت مقاله و کنفرانس در مجامع تخصصی داخلی و خارجی
– به کار بستن نتایج تحقیقات مبتنی بر شواهد به منظور اعتلاء خدمات پرستاری در حوزه سالمندی
– مشارکت در ایجاد و توسعه پایگاه های تحقیقات جمعیتی(Population Lab)به منظور ارائه خدمات سلامتی- اجتماعی مبتنی بر جامعه ویژه سالمندان
– مشارکت در ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و توسعه(R&D)در حیطه های بهداشتی – درمانی و توانبخشی در حوزه سالمندی
معرفی دروس امتحانی:
پرستاری داخلی-جراحی ضریب ۴
پرستاری بهداشت جامعه ضریب ۳
روان پرستاری ضریب ۳
پرستاری کودکان ضریب ۱
بهداشت مادران و نوزادان ضریب ۱
زبان ضریب ۲
عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی پرستاری، فوریت های پزشکی
آینده تحصیلی:
این رشته در ۳ مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته های زیر برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری اقدام نمایند:
وزارت علوم: دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)
وزارت بهداشت: دکترای رشته های فیزیولوژی، پرستاری، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، آموزش پزشکی، بیولوژی تولید مثل، سالمند شناسی، مشاوره توانبخشی، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)