خدمات مشاوره ویژه

الف: شیوه های مطالعه اصولی

تند خوانی و تکنیک های کاربردی مطالعه

راهکارهای افزایش تمرکز و کاهش حواس پرتی

مطالعه به روش کلمات کلیدی

اصول خلاصه برداری و ساختار مایندمپ

 

ب: پشتیبانی درسی یکساله توسط رتبه برتر رشته دانشجو

25 تا 30 جلسه پشتیبانی درسی(تلفنی ، حضوری یا فضای مجازی)

برنامه ریزی اختصاصی دانشجو مناسب با شرایط شغلی و دانشگاه

اختصاص یک بستر اینترنتی مناسب جهت ارتباط بیشتر با مشاور

تحلیل و بررسی تخصصی کارنامه آزمون آزمایشی

ارائه نکات درسی مهم و کنکوری طبق نظر مشاور

پیگیری برنامه مطالعاتی دانشجو هر دو هفته یکبار

تغییر روند برنامه ریزی درسی شما در دوران امتحانات دانشگاه و ایام خاص

 

ج: پشتیبانی روحی و کاهش استرس

دو جلسه مشاوره روانشناسی به درخواست دانشجو و یا طبق نظر مشاور تخصصی ایشان

 

د: برگزاری دو جلسه مشاوره عمومی – تخصصی به صورت وب کنفرانس

جلسه اول: خانم دانشمند با محوریت کنکور و دغدغه های آن و برخورد صحیح با این چالش ها

جلسه دوم: اقای دانیالی با محوریت اهمیت آزمون آزمایشی و سبک زندگی کنکوری