معرفی رشته:

رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) از رشته های جدید دانشگاهی است که تا کنون به صورت تجربی و نیز در برخی از مراکز آموزشی نظیر جهاد دانشگاهی به صورت دوره های کوتاه مدت (مثلاً ۵ماهه) آموزش داده می شد، لیکن آموزش آن در مقطع ارشد از سال ۹۲ برای اولین بار در ۲ مرکز آموزشی دانشگاهی آغاز شد.
پرفیوژن (perfusion) به معنای برقراری جریان خون اکسیژنه و انتقال آن با شرایط مطلوب به بافتها و ارگانهای حیاتی بدن برای حفظ حیات و عملکرد طبیعی آنهادر حین اعمال جراحی قلب، ریه، عروق و…..می باشد و پرفیوژنیست (perfusionist ) عضو متخصص و آموزش دیده از تیم جراحی قلب است که با کسب آموزشهای علمی و تجارب عملی و با بکارگیری دستگاه قلب و ریه مصنوعی، فرآیند پرفیوژن را در طول جراحی قلب ، ریه و عروق و… میسر ساخته و با استفاده از دستگاههایی نظیر IABP، LVAD، RVAD، ECMO عملکرد قلب و ریه را مورد حمایت قرار می دهد.
پرفیوژنیست باید همزمان با عمل جراحی، دستگاه قلب و ریه را آماده و تجهیز کند. زمانی که جراح شروع به عمل جراحی می کند، این دستگاه آماده می شود. با توجه به این که عمل جراحی دریچه قلب یا بسیاری از اعمال جراحی قلب اطفال و همچنین اعمال جراحی قلب باز با تحرک قلب امکان پذیر نیست، حتما باید ایست قلبی داده شود و گردش خون از مدار بدن خارج گردد و تحت کنترل این دستگاه قرار گیرد. زمانی که گردش خون بیمار به دستگاه قلب و ریه مصنوعی وصل می شود، ریه و قلب از مدار خارج و همه متغیرهایی که با گردش خون و عملکرد ریه سروکار دارند به وسیله این دستگاه تنظیم می شود.

هدف و رسالت رشته:

یک پرفیوژنیست باید نسبت به فیزیولوژی قلب و ریه، کلیه، خون، گردش خون، ساختمان رگ های بدن و همچنین پاسخ بدن نسبت به عوامل خارجی آگاهی کافی داشته باشند
زمینه های فعالیت در بازار کار:

در زمینه آموزشی :

– در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌
– طراحی و تدوین روشهای بهینه جهت آموزش دانشجویان و انجام نوآوری ها و خلاقیت های لازم در این رابطه

در زمینه مشاوره ای:

– به عنوان مشاوره همکار پزشک

در زمینه خدماتی

– کار پمپ قلب در اتاق عمل قلب باز

معرفی دروس امتحانی:

پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی ضریب ۴
بیوشیمی ضریب ۱
فیزیک پزشکی ضریب ۱
فیزیولوژی ضریب ۱
فارماکولوژی ضریب ۱
زبان ضریب ۲

عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:

کارشناسی رشته های پرستاری، هوشبری و اتاق عمل (در رشته تکنولوژی گردش خون داشتن حداقل دو سال سابقه با مدرک کارشناسی در عرصه های بالینی الزامی است)
تذکر مهم: طبق مقررات جدید و از سال ۹۳، متقاضیان شرکت در این رشته ارشد باید دارای دو سال سابقه خدمت بالینی با مدرک کارشناسی در بخش های بالینی و بیمارستانی باشند. اگر این سابقه در بخشهای بالینی بیمارستان خصوصی باشد و یا مربوط به گذراندن دوره طرح نیروی انسانی در بیمارستان باشد قابل قبول خواهد بود.

آینده تحصیلی:

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در ایران پذیرش دارد.

فارغ التحصیلان این رشته گزینه های انتخابی زیر را برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دارند،

وزارت علوم: دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)
وزارت بهداشت: دکترای رشته های انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)