هر کلاس و رتبه های برتر 1401

🟦🟧لینک های ورود به کلاس های اسکای روم 🟧🟦

📆 دوشنبه 20 تیرماه 1401
🌞 ترم تابستان

🔰 لینک کلاس شیمی آلی و عمومی _ دکتر اکبری _ ساعت 16 الی 20

https://www.skyroom.online/ch/dkg/chemistry

➰➖➰➖➰
🔰لینک کلاس ایمنی شناسی _ استاد صفدریان _ ساعت 16 الی 20

https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-safdariyan

➰➖➰➖➰
🔰لینک کلاس ایمنی شناسی _ استاد نصر _ ساعت 16 الی 21

https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-dr.nasr

⚠️توجه ⚠️

🔵 جهت حضور در کلاس حتما از مرورگر کروم استفاده کنید (ترجیحا update یا به‌روز باشد).
🔴 فیلترشکن خاموش باشد.
🟢 برای ورود به محیط اسکای روم، لطفا روی لینک مورد نظر کلیک نمایید ، یا آن را کپی و در قسمت address bar (آدرس بار) مرورگر کروم paste (پیست) کنید. سپس بر روی گزینه میهمان کلیک کنید و وارد فضای کلاس شوید. ( نیاز به نام کاربری و رمز عبور نمیباشد)
🟠بعد از ورود به محیط کلاس نام و نام خانوادگی خود را در کادر مربوطه وارد نمایید.

🟣 ویدئوی بازپخش کلاس بعد از برگزاری در کانال اطلاع رسانی آموزش بارگذاری خواهد شد.

➰➖➰➖➰

🟦🟧لینک های ورود به کلاس های اسکای روم 🟧🟦

📆 سه شنبه 21 تیرماه 1401
🌞 ترم تابستان

🔰 لینک کلاس بیوشیمی _ دکتر محمدنژاد _ ساعت 16 الی 20

https://www.skyroom.online/ch/dkg/biochemistry

➰➖➰➖➰

🔰لینک کلاس ژنتیک پایه و پزشکی _ دکتر بهروزی اقدم _ ساعت 12:30 الی 16

https://www.skyroom.online/ch/dkg/genetics-dr.aghdam

⚠️توجه ⚠️

🔵 جهت حضور در کلاس حتما از مرورگر کروم استفاده کنید (ترجیحا update یا به‌روز باشد).
🔴 فیلترشکن خاموش باشد.
🟢 برای ورود به محیط اسکای روم، لطفا روی لینک مورد نظر کلیک نمایید ، یا آن را کپی و در قسمت address bar (آدرس بار) مرورگر کروم paste (پیست) کنید. سپس بر روی گزینه میهمان کلیک کنید و وارد فضای کلاس شوید. ( نیاز به نام کاربری و رمز عبور نمیباشد)
🟠بعد از ورود به محیط کلاس نام و نام خانوادگی خود را در کادر مربوطه وارد نمایید.

🟣 ویدئوی بازپخش کلاس بعد از برگزاری در کانال اطلاع رسانی آموزش بارگذاری خواهد شد.

➰➖➰➖➰

🟦🟧لینک های ورود به کلاس های اسکای روم 🟧🟦

📆 چهارشنبه 22 تیرماه 1401
🌞 ترم تابستان

🔰 لینک کلاس ایمنی شناسی _ دکتر خلیلی _ ساعت 12:30 الی 16
https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-dr.khalili

➰➖➰➖➰

🔰 لینک کلاس سلولی و مولکولی _ دکتر محمدنژاد _ ساعت 12:30 الی 16
https://www.skyroom.online/ch/dkg/cell-dr.mnejhad

➰➖➰➖➰

🔰 لینک کلاس خون شناسی و بانک خون _ دکتر نامجو _ ساعت 16 الی 21
https://www.skyroom.online/ch/dkg/hematology

 

⚠️توجه ⚠️

🔵 جهت حضور در کلاس حتما از مرورگر کروم استفاده کنید (ترجیحا update یا به‌روز باشد).
🔴 فیلترشکن خاموش باشد.
🟢 برای ورود به محیط اسکای روم، لطفا روی لینک مورد نظر کلیک نمایید ، یا آن را کپی و در قسمت address bar (آدرس بار) مرورگر کروم paste (پیست) کنید. سپس بر روی گزینه میهمان کلیک کنید و وارد فضای کلاس شوید. ( نیاز به نام کاربری و رمز عبور نمیباشد)
🟠بعد از ورود به محیط کلاس نام و نام خانوادگی خود را در کادر مربوطه وارد نمایید.

🟣 ویدئوی بازپخش کلاس بعد از برگزاری در کانال اطلاع رسانی آموزش بارگذاری خواهد شد.

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.