🌻__چند قانون برای آرامش و جذب انرژی:

🌱🍁

☘🌻_قانون خلا یا خالی شدن👇
هر چه انسان از کینه و حسد و دروغ و…….تهی باشد؛ بیشتر ذهنش جذب موهبت های الهی می شود.

☘_قانون بارش👇
فوران کردن بی مضایقه بخشیدن؛ بارش مهر و عشق.

☘🌻_قانون نظم👇
همیشه بی نظمی برکت رو از بین می بره و از ما می گیره.

☘🌻_قانون پاکی👇
پاکی جذب پاکی می شود؛ پس خودتان را پاک کنید تا رحمت الهی برایتان جاری شود و این پاکی فقط منحصر به پاکی جسم نیست؛بلکه پاکی ذهن؛ دل ؛زبان و اندیشه می باشد.

☘🌻_قانون سحرخیزی👇
انرژی عالم هستی از اول صبح ؛هر چه به روز نزدیکتر می شود کمترمیشود. اوج انرژی ها اول صبح است.

☘_قانون هماهنگی👇
موفقیت یعنی پیشبرد تمامی جنبه های زندگی به صورت هماهنگ.

☘_قانون تنوع👇
هر چند وقت یکبار وسایل خانه را جابجا کنیم؛ لباسهای رنگارنگ بپوشیم و از یک رنگ خاص نباید همیشه استفاده کرد چون خستگی می آورد.

☘🌻_قانون جماعت👇
یعنی با هم بودن؛جمع انرژی اش از مجموع اجزا بیشتر است.

☘🌻_قانون عشق👇
اگر کسی با شما رفتار بدی دارد بیایید برایش عاشقانه طلب خیر کنید؛ خوش رفتاری و سپاس نعمت؛ موجب دوام نعمت است.

 

✅ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر:

📞 تماس با👇
📱 +989199101249
☎️ 03833330480

🆑 تلگرام 👇
🆑 @drkhalilishahrekord

🌐 سایت رسمی 👇
🌐 www.dkg.ir

گروه آموزشی تالیفی پژوهشی دکترخلیلی در یک نگاه

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.