فکر_انگیز

تا سال جدید اینا رو تیک بزن!❤️‍🔥👩🏻
✦•╼━━━━━━•◉•━━━━━━╾•✦
☆❌️•دوستایی که تو زندگیت جایی ندارن رو حذف کن
؛ ✦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ꔹ✦ꔹ
☆📒•بولت ژورنال سال جدید رو آماده کن
؛ ✦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ꔹ✦ꔹ
☆🖍•اهداف سال جدیدت رو چک کن
؛ ✦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ꔹ✦ꔹ
☆🤸🏼‍♀️•ورزش رو جدی شروع کن
؛ ✦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ꔹ✦ꔹ
☆🏡•اتاقت رو تغیر دکور بده
؛ ✦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ꔹ✦ꔹ
☆📖•کتاب نیمه تمومت رو تموم کن
؛ ✦⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂⠂ꔹ✦ꔹ
☆🧘🏻‍♀️•یه عادت جدید رو به روتینت اضافه کن
✦•╼━━━━━━•◉•━━━━━━╾•✦

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.