تفاوت روانشناسی بالینی و عمومی

* روان‌شناسی بالینی 1-شاخه‌ای از روان‌شناسی است که به درک، پیش‌بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی‌های شناختی، هیجانی، زیست‌شناختی، …

امکان ثبت نام جاماندگان آزمون دکتری وزارت بهداشت فراهم شد

مهلت مجدد ثبت نام برای جاماندگان آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی(PH.D)و دکتری تخصصی پژوهشی یا فناوری محور رشته …