ویژگی تو☺️

۲۰ ویژگی افراد توانا …👌♥️

۱-وقت ندارند علیه کسی، کاری انجام دهند🌸
۲-وقت ندارند پشت سر دیگران صحبت کنند💚

۳-وقت ندارند در وقایع گذشته، متوقف شوند🌷
۴-وقت ندارند که دروغ بگویند♥️

۵-بسیار انتخاب می کنند چون ذهن اولویت‌بندی شده دارند😊
۶-تفاوت‌های انسانها را می‌ستایند😍

۷-بدنبال این نیستند کسی را مانند خود کنند💙
۸-حجم و کیفیت غذای خود را با دقت زیر نظر دارند🌸

۹-بد بودن بعضی انسانها را، عادی می‌دانند🌺
۱۰-با دو زبان مهم، آشنایی ندارند بلکه بر آنها مسلط‌ اند❣

۱۱-در فهم رفتار انسانها، اول منافع آنها را می شکافند☺️
۱۲-کارآمدی را بر مساوات ترجیح می‌دهند زیرا که مساوات خود نتیجه کارآمدی است🌷

۱۳-کارآمدی را نتیجۀ رقابت می‌دانند💪
۱۴-راستگو هستند چون منافع دراز مدت دارند🌼

۱۵-حتی در استفاده از حروف اضافه دقت می کنند تا اعتماد دیگران را حفظ کنند🌺

۱۶-از افراد توانا، با مهارت و باهوش، هراسی ندارند🌷
۱۷-دائما در حال گسترش شعاع شبکه‌های ارتباطی خود هستند💚

۱۸-بعد از شش ماه که آنها را می‌بینید، بهتر شدن آنها را متوجه می‌شوید❣
۱۹-اطرافشان، مملو از افراد تواناست💜

۲۰-میلی‌متری مراقب سخنانشان هستند👌🌺

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.