تفاوت مهندسی ژنتیک با ژنتیک پزشکی

رشته ژنتیک انسانی(ژنتیک پزشکی) وزارت بهداشت،

شاخه ای از علم می باشد که به بررسی ژنوم انسان در زمینه بررسی بیماری های ژنتیکی و شناسایی جهش ها، ژنتیک جمعیت، ژنتیک سرطان، مهندسی ژنتیک و جنبه های مولکولی و بیوشیمیایی ژن ها می پردازد.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز علمی-تحقیقاتی، مراکز درمانی و آزمایشگاه های ژنتیک مشغول به کار شوند.

بر اساس قوانین وزارت بهداشت طرح نیروی انسانی در این رشته اختیاری می باشد ولی برای ورود به مقطع دکترا گذراندن آن اجباری می باشد.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته ژنتیک پزشکی در مقطع دکترای تخصصی ادامه تحصیل داده و مجوز تاسیس آزمایشگاه ژنتیک از وزارت بهداشت را اخذ کنند؛

رشته  مهندسی ژنتیک وزارت علوم 

ژنتیک را در سطح گسترده تری در سطح همه موجودات زنده اعم از پروکاریوت و یوکاریوت بررسی می کند.

طول این دوره دوسال و نیم می باشد که دانشجویان پس ازگذراندن واحدهای درسی ملزم به گذراندن واحد پایان نامه با انجام کار پژوهشی در آزمایشگاه می باشند.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند در مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی مشغول به کار شوند.

این دوره فاقد طرح نیروی انسانی می باشد

فارغ التحصیلان می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی داوطلب شوند.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.