برنامه کلاسهای آنلاین ترم زمستان ویژه آمادگی کنکور 1401

ترم زمستان آغاز شد


آغاز دوره: 1 دی‌ماه

جدول  برگزاری کلاس های زمستانه

https://www.dkg.ir/news/show/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-1401#gsc.tab=0

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.