جشنواره برترین های دکتری

اگر یک نفر میتواند کاری را انجام دهد

 تو هم میتوانی آن را انجام دهی

اگر هیچ کس نمیتواند کاری را انجام بدهد تو باید انجامش دهی ویاد بدهی که چگونه میشود انجامش داد.

 

 

جمعه  مورخ 7آبان 1400 ساعت 15 همراه با دکترخلیلی و برترین ها در کنار شما هستیم

رزو 02166568621

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.