کلاس های افلاین (تلگرامی )

کلاس مجازی تلگرام پلاس دروس علوم پایه پزشکی

 

✅ کانال نمونه تدریس 👇
🆑 @Nemoone_Tadris_CyberDKG

✅ ثبت نام 👇
🆔 @DkgCyberAdmin

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

💯بخش از تدریس سلولی و مولکولی (استاد طلابی) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/821

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس سلولی و مولکولی (استاد علیرضا اکبری ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/2752
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس سلولی و مولکولی (استاد بهمردی ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/915

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس جلسه اول کلاس آفلاین سلولی و مولکولی (خانم دکتر بهروزاقدم ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1453
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس ایمنی شناسی (استاد فرهنگ نیا ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/991
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس ایمنی شناسی (استاد علی زارع زاده ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/999
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس فیزیولوژی (آقای دکتر عبدی ) 👇
https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1006

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس انگل شناسی (آقای دکتر بهروان) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1056

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس ژنتیک(استاد رضایی ) 👇
https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/2564
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس ژنتیک(خانم دکتر بهروزاقدم) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/2918

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس تغذیه (استاد جلالی ) 👇
https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1091

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس بیوشیمی (دکتر رضویان ) 👇
https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1121

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس زبان عمومی (استاد خدادادی) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1218
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس جلسه اول کلاس آفلاین ویروس شناسی (استاد خدادادی) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1306

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس جلسه اول کارگاه تندخوانی و تقویت حافظه (استاد زنگنه ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1462

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس جلسه اول کلاس آفلاین باکتری شناسی (آقای دکتر بلوری ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1592

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس کلاس آفلاین باکتری شناسی (آقای دکتر رضازاده ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/2627

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✅ 💯بخش از تدریس جلسه اول کلاس آفلاین شیمی آلی و عمومی (آقای دکتر اکبری ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1643

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس جلسه اول کلاس آفلاین خون شناسی (خانم دکتر نامجو ) 👇

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/1711

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ 💯بخش از تدریس کلاس آفلاین سم شناسی (آقای علی خلیلی)

https://t.me/Nemoone_Tadris_CyberDKG/2761

 

 

 

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.