کلید نهایی کارشناسی ارشد 1400

📣 داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ وزارت بهداشت 🗝 کلید نهایی سؤالات آزمون، منتشر شد: 👇👇 🌐https://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=1 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🗃 دریافت …

همایش ویژه رشته تحصیلی و اینده شغلی

‼️مهم برای کنکوری ها‼️ 📣لایو پرسش و پاسخ چهارشنبه ۲۰ مرداد                                                               ساعت 20:30 انتخاب رشته و دانشگاه در کارشناسی‌ …