تحلیل سوالات #کنکورکارشناسی ارشد ۱۴۰۰

♨️ با توجه به اعلام دفترچه‌های سوالات و کلید اولیه در 👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://sanjeshp.ir/Content.aspx?click=1

💌 بر پایه وعده‌ای که داده‌بودیم، استادان مجرب ما برای تحلیل سوالات #کنکورکارشناسیارشد ۱۴۰۰ پذیرای حضور شما هستند.

🌐 لینک ورود برای روز دوشنبه ۴مرداد:

❇️ ایمنی‌شناسی – استاد زارع‌زاده (ساعت ۱۰-۱۲)
https://www skyroom.online/ch/dkg/immune-tahlil1400-zarezadeh

❇️ ایمنی‌شناسی – استاد صفدریان (ساعت ۱۴-۱۶)
https://www skyroom.online/ch/dkg/immune-tahlil1400-drsafdariyan

❇️ تغذیه – استاد جلالی (ساعت ۱۵-۱۶)
https://www skyroom.online/ch/dkg/nutrition-tahlil1400

❇️ بیوشیمی – دکتر محمدنژاد (ساعت ۱۶-۱۸)
https://www skyroom.online/ch/dkg/biochemistry-tahlil1400

❇️ انگل‌شناسی – دکتر بهروان (ساعت ۱۸-۱۹:۳۰)
https://www skyroom.online/ch/dkg/parasitology-tahlil1400

❇️ خون‌شناسی – خانم دکتر نامجو (ساعت ۱۸-۲۰)
https://www skyroom.online/ch/dkg/hematology-tahlil1400

❇️ باکتری‌شناسی – دکتر بلوری (ساعت ۱۹:۳۰-۲۱)
https://www skyroom.online/ch/dkg/bacteriology-tahlil1400

❇️ زبان – استاد حیدرنیا (ساعت ۲۱-۲۲)
https://www skyroom.online/ch/dkg/zaban-tahlil1400-heydarniya

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.