چهارشنبه سوری مبارک

🔥پاس دارم آتش جاويد را🔥

🔥يادگار فطرت جمشيد را🔥

🔥چند روزى مانده بودش تا به عيد🔥

🔥آمد آتش در چنين روزى پديد🔥

🔥بهر او آتشگهى آراستند🔥

🔥از پليدى و سياهى كاستند🔥

🔥پس ازآن هر روز در روزى چنين🔥

🔥جشن سورى بوده در ايران زمين🔥

🔥تا كه آتش را پرستارى كنيم🔥

🔥از اهورا طلب يارى كنيم.🔥

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.