اغاز ثبت نام ارشد وزارت بهداشت

داوطلبان دقت کنندزمان ثبت نام آزمون، ارسال مدارك ودريافت كدرھگیري    ازتاريخ٦/٢١/٩٩لغایت١٦/١٢/٩٩   فقط بصورت اينترنتي از طريق سايتsanjeshp.irhttp://صورت ميپذيرد.

از تاريخ ٢٣/١٢/٩٩لغایت٢٥/١٢/٩٩ثبت نام كنندگان میتوانند نسبت به تصحیح،ويرايش اطلاعات و تکمیل مدارک خود اقدام نمايند.

براي جلوگیری از ھر گونه اشتباه در تكمیل فرم ثبت نام، داوطلبان بايستی بعد از مطالعه كامل دفترچه راھنما، فرم ثبت نام را تكمیل کنند. اين وزارتخانه ھیچگونه وظیفه و مسئولیتی جھت تماس تلفني و يا ھرگونه اطلاع رساني انفرادی به داوطلب را به ھر دلیل از جمله نقص مدرک

و یا …) ندارد.اعلام شماره تلفن، آدرس و ایمیل توسط داوطلب به منزله ھر نوع اطلاع رسانی از طریق مرکزسنجش آموزش پزشكي نمیباشد. لذا داوطلب موظف است فقط از طريق سامانه الكترونیك یمركز سنجش آموزش پزشكي اطلاعات مورد نیاز را كسب نمايد.

بسیار مھم: پس از اتمام زمان ثبت نام و ویرایش، تغییر رشته امتحانی و حوزه آزمون امکانپذیر نمی باشد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.