20%+20%تخفیف

گروه اموزشی دکتر خلیلی

در چهاردهمین نمایشگاه کتاب با کلیه خدمات مجموعه

کتاب-بسته اموزشی -ازمون -مشاوره -کلاس

شما را همراهی می نماید.

تلفن تماس 09199101249

تاریخ نمایشگاه 20 مهر الی 25 مهر 98

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.