خدمات موسسه

 خدمات موسسه در 4 گروه ارایه میشود :

الف)ازمون :در دو سطح برگزار میشود :12 مرحله ایی (از اذر ماه )و8 مرحله ایی (از بهمن ماه ) هر دو سرفصل دار یا  بودجه بندی شده هستند .

ب)مشاوره: توسط رتبه های برتر  و اساتید تهران و حتی شخص دکتر خلیلی (طرح vip) و براساس نیاز دانشجو انجام میشود.

ج)بسته های اموزشی =درسنامه :از رفرنس ها و منابع معرفی شده توسط وزارت بهداشت و علوم مطالب اساسی   مربوط ب ارشد  را بصورت منظم و دسته بندی شده نوشته شده است

د)کتاب تست و جامع:کتاب تست  =بانک سوالات ایران =سوالات سال های گذشته کنکور ارشد و دکترا ی  هر فصل را بصورت موضوعی  در برگرفته است.

کتاب جامعخلاصه ایی از منابع و رفرنس هاست

توجه : 

رفرنس :منبعی است معرفی شده از سوی وزارت بهداشت و ترجمه شده است.

جزوات :از منابع معرفی شده مطالب دسته بندی شده  و منظم و گام ب گام  نوشته شده است.

کتاب جامع : مطالب مهم بیان شده و برای افرادی مناسب است که پایه  و اطلاعات قوی درسی داشته باشد .

الگوریتم : مطالب مهم را بصورت شاخه ایی یا درختی توضیح داده است . وبرای افرادی مناسب است که  مسلط ب رفرنس است .

نکات داغ: نکات و مطالب مهم بیان شده و برای دوره  کردن در روزهای اخر مناسب  است . ب عبارتی نکات مهم کتاب 300 صفحه ایی در حداکثر 30 صفحه بیان شده است

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

واما دو مورد که خیلی مهم اند :

1– ازمون ازمایشی یعنی همانند سازی و اماده شدن  متقاضی کنکور ارشد .و این یعنی سوالات یکسان هستند . و اینکه اساتید سوالات گوناگون طرح کنند و برای  استان های مختلف ارسال کنند و اعتبار سوال یک استان نسبت ب استان دیگه تغییر داشته باشه ممکن نیست چون وقت ندارند .

2- اقای دکتر خلیلی  دکترای ایمنی شناسی دارند و چندین سال مدرس ایمنی هستند در استانهای مختلف بصورت حضوری  و سال 97 بصورت وب کنفرانس در سراسر کشور ایمنی تدریس میکنند و هیچ  جای ایران زبان تدریس نمیکنند . اما اساتید توانا و باسواد  حیطه  خدمات مثل  زبان را ب استان های مختلف اعزام میکنند .

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.