تاریخ اعلام ازمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97-98 در چه زمانی اعلام خواهد شد؟ در چند روز اخیر سوالات زیادی …