کلاس لغات زبان به روش کدینگ (کد گذاری )

photo_2016-07-19_17-07-45برای اولین بار درگروه اموزشی دکتر خلیلی
نمونه ای از لغات کدبندی 1100شده:

Jibe  : کد: (خرجت باید با جیبت هماهنگ باشه) = < معنی لغت:موافقت کردن ، تطبیق کردن > ❇️

Aberrant : کد: (ادم های رانت خوار ادم هایی گمراه و بی آبرو هستند) = < معنی لغت: گمراه ، ❇️منحرف>

numerous: کد: (تعداد نامه رسان های شهر تهران زیاد است) = <معنی لغت: زیاد،متعدد > ❇️

qualify: کد: (جنس های با quality(با کیفیت) شایسته خرید هستند) = < معنی لغت: شایسته، با ❇️لیاقت >

captive: کد: (کاپیتان کشتی توسط دزدان دریایی اسیر شد) = <معنی لغت: اسیر،گرفتار> ❇️

linger: کد: (کنگر خورد و لنگر انداخت) = < معنی لغت:این پا و ان پا کردن > ❇️

crafty: کد: (کرفس بخور تا مکار و حیله گر شی) = < معنی لغت: مکار > ❇️

?برگزاری کلاس در 20 ساعت .

?با کمترین هزینه .

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.