برگزار کلاس نکته وتست با اساتید مجرب در شعبه

گروه اموزشی دکترخلیلی شهرکرد ✳️?تدریس کامل دروس  طبق آخرین رفرنس های اعلام شده وزارت بهداشت ?✳️ ❇️رتبه ومدرس برتر ارشدوعضو …

?منابع زبان ارشد علوم پزشکی از زبان بالاترین درصد کنکور 95

?سطح خیلی ضعیف: 1⃣لغات دبیرستان و گرامر دبیرستان 2⃣کتاب کامل 504 3⃣کتاب کامل لغات ضروری تافل 4⃣ یک کتاب برای …