حرفهای خودمونی

صحبتهایی در مورد مشاوره  دادن دفتر مرکز به داوطلب در دانشگاه شنیده میشه.الان بجای اینکه فکر کنید  وناراحت باشید که به چه حق ودلیل این حرف زده شده. عزم رو جزم کنید. یا علی بگید.

مثل سال قبل رتبه افرین باشید.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.