تاریخ ثبت نام ازمون ارشد

1- تاریخ ثبت نام ازمون وزارت علوم از تاریخ 16 اذر تا 22اذر 94 بود اما تا ساعت 24 امشب تمدید شد.
تاریخ برگزاری ازمون:16و17 اردیبهشت  95.
2- تاریخ ثبت نام ازمون وزارت بهداشت از 1 بهمن تا 11بهمن میباشد. دفترچه از 16 دی در سایت سنجش قابل دانلود است.
تاریخ برگزاری ازمون:23 و24 اردیبهشت می باشد.
دانشجویان خواهشا یه یک نکته توجه کنید: مجموعه های زیست شناسی(ژنتیک- بیوتکنولوژی….)و رشته های علوم پزشکی (مجموعه مامایی- مجموعه پرستاری …..)یک دفترچه وجود دارد به نام دفترچه علوم پزشکی …

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.