روانشناسی بالینی وعمومی

روانشناسی بالینی: ا1-حوزه درمان مد نظر است 2-عنوان روان‌شناس بالینی به کار روان درمانی در بیمارستان‌‌های روانی، کلینیک‌‌های روان‌شناسی، مراکز …

اخرین اطلاعیه در مورد ازمون دکترا

دکتر حاجتی  زمان ازمون کتبی را براساس هماهنگی بامرکز سنجش اموزش پزشکی کشور اواخر تیر ماه یا اوایل مردادماه ومصاحبه …