ازمون دکتری

شایعاتی مبنی بر حذف ازمون دکتری در سال 95 شنیده می شد.ولی چون اعتراض گسترده ای را بین دانشجویان بهمراه داشت.طبق نامه ثبت شده دردفتروزارت بهداشت  تصمیم بر ان شد.که ازمون در اردیبهشت 95 , نیمه دوم اردیبهشت یا نیمه اول خردادویانیمه دوم تیرماه(خلاصه قبل یا بعداز ماه رمضان)برگزار  شود. بزودی دستور کتبی ان صادر شده ودر سایت  sanjeshp.irدرقسمت دکتری اعلام خواهد شد.

برگرفته از تلگرام گروه اموزشی دکترخلیلی

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.