خبر….خبر…اطلاعیه مهم

1- whatsApp  وTelegram شعبه فعال شد. دانشجویانی که نرم افزار را دارند یه پیام به خط موسسه بفرستند تا در جریان اخبار موسسه قرار گیرند.
2- از امروز 94/6/28 ارائه خدمات بمدت 10 روز با 10تا 30 درصد تخفیف انجام میشود.
خدمات :کتب ومنابع معرفی شده .کتب تستIQB.مشاوره
3- شعبه درنظر دارد اموزش2000لغت زبان به روش تصویری وتجسمی را با استاد دعوت شده از تهران برگزار کند. لطفا جهت اطلاع از زمان ومکان برگزاری کلاس با تلفن09199101249 تماس بگیرید.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.