شروع ثبت نام  ازمون های 4 مرحله

این ازمون  مناسب   افرادیست   نمیتونند با برنامه ها و سرفصل های هماهنگ شوند

22 اسفند اولین ازمون از ازمون 4 مرحله ایی است که حاوی 80%مطالب کتاب و رفرنس معرفی شده هستند .

داوطلبین با ازمون های جامع میتوانند  تعداد رقبا در کشور  و همینطور سطح اطلاعات خود را بسنجند .