موسسه دکترخلیلی، با 10 سال سابقه درخشان در زمینه آمادگی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و پیراپزشکی، به منظور ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان اقدام به تاسیس مرکز تحقیقات نموده است. این مرکز از پروژه های تحقیقاتی در تمامی رشته های علوم پایه به خصوص توسط دانشمندان جوان حمایت می نماید.

 

اهداف:
*افزایش سطح علمی و عملی دانشجویان در تکنیک های آزمایشگاهی و مولکولی
* همکاری با سایر مراکز تحقیقات