کارگاه های مولکولی و کنترل کیفی: استخراج DNA پروکاریوت و یوکاریوت طراحی پرایمر PCR  کارگاه کشت سلول: اصول و مبانی کشت سلول اصول و مبانی نگهداری سلول ها آماده سازی و استریلیزاسیون محیط های کشت و مواد مورد نیاز تکثیر و شمارش سلولی کارگاه میکروب شناسی: کلیات و تعاریف میکروب شناسی طرز تهیه انواع… Read More


آدرس: خیابان شریعیتی، بالاتر از پل صدر، کوچه داد، پلاک 17، واحد 2، مرکز تحقیقات دکترخلیلی شماره تماس: 222020760-21 و 22201558-021 شماره موبایل: 5733176-0919 آدرس تلگرام: markaztahghighat@ آدرس ایمیل: rc@dkg.ir  … Read More


برگزاری کارگاه های عملی و تئوری برگزاری دوره های کارورزی انجام و آموزش تکنیک های تحقیقاتی- آزمایشگاهی آموزش مقاله نویسی انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی… Read More