اطلاعيه…

آزمون ارزيابي اول
(ارشد بهداشت) : ١٩ شهريور ماه

و آزمون دوم ارزيابي : ١٦مهر برگزار خواهد شد.

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.