اسامی قبول شدگان سال تحصیلی 93-94

ردیف نام داوطلب رشته قبولی رتبه
1 زینب کشتکار مامایی 3
2 الهه حسینی هماتولوژی 6
3 سارا عباسپور مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 8
4 فرزانه مرادی بهداشت ایمنی مواد غذایی 11
5 الهام بابایی پور مامایی 23
6 مهری شهیر ایمنی شناسی 34
7 مینا رحمانپور ایمنی شناسی 77
8 زهرا عباسعلی انگل شناسی 79
9 مهدیه سعدی ایمنی شناسی 80
10 شکوفه طاهرخانی فیزیولوژی 121

 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.