یکی از راهکارهای افزایش تمرکز حواس در دوران کنکور اینست که در ابتدا و قبل از هر چیز، برای تمام فعالیت‏ های درسی و غیردرسی برنامه‏ ریزی کنید.

اوقات شبانه‏ روز را در یک جدول زمان‏بندی شده از هنگام بیداری تا موقع خواب، یادداشت نموده و برای هر کاری، زمان خاص و مناسب آن را معین نمایید، سعی کنید طبق همان برنامه تنظیم شده به انجام دادن همان فعالیت مشخص (کلاس، مطالعه، استراحت، عبادت، ورزش و…) بپردازید. جدول برنامه ریزی کنکور می تواند در این مسیر به شما کمک کند.

همچنین زمان معین و مشخصی را در طول روز، برای اندیشیدن درباره موضوعات مختلف با تخیلات و افکار مزاحم، اختصاص دهید.

این کار حداقل دو فایده مهم دارد:

الف. نظم و انضباط در تمام فعالیت ‏ها – حتی در اندیشه‏ ها و افکارتان – راه پیدا می‏ کند که خود بسیار ارزشمند است.

ب. اگر افکار مزاحم در غیر زمان معین، به سراغتان آمد و باعث حواس‏پرتی شما شد، می‏ توانید به خود وعده بدهید که زمان اندیشیدن در این باره، فلان زمان خاص و معین است. تأکید می‏ کنیم برای هر کار و فعالیتی وقت مشخص معین کنید و در آن وقت به هیچ امری غیر از آن کار نپردازید.