سلسله لایوهای مسکن های قبل کنکور(مصاحبه استاد و رتبه برترهای سال ۹۹)

💎 👌 برای عزیزانی که با وجود برنامه منظم و مطالعه پیوسته، دچار آشفتگی ذهنی و هراس از کنکور شده‌اند… …

💠 برنامه کلی همایش های آنلاین(وب پلاس) ویژه کنکور دکتری…

✅ با هر شرایط و با هر محدودیت زمانی یا مکانی ، میتوانید از کلاس استفاده نمایید👌 💎 عزیزان ساکن …