معرفی آزمون:

در تمام طول دوران تحصیل راهی بهتر و ارزشمندتر از آزمون ندیده ام. با یک آزمون ساده طبق برنامه ریزی درسی، شاهد افزایش چشمگیر آمار قبولی بوده ایم، لذا شما عزیزان را به انجام این مهم توصیه می کنم. بخصوص کسانی که دارای نقص در برنامه‌ریزی و اجرای آن بوده اند و آن دسته از عزیزانی که در شهرستانها به سر می برند.
براین اساس تمامی تلاش خود را در ارائه یک برنامه کامل و مجموعه تست های نکته ای و سنجیده شده در کمال دقت، توسط اساتید گروه خود بکار برده ایم.

دکتر احمد خلیلی


جدول زمان‌بندی آزمون‌ها:

مقاطع نام آزمون مراحل شروع
دکتری وزارت بهداشت ۸ مرحله (۴ آزمون ۲۵%، ۱ مروری (غیرحضوری)، ۳ جامع) دی
ارشد وزارت بهداشت ۱۲ مرحله (۷ آزمون ۱۲%،۲مروری، ۳جامع) آبان
ارشد وزارت بهداشت ۹ مرحله (۴ مرحله، ۲ مرور، ۳ مرحله جامع) دی
ارشد وزارت علوم ۱۰ مرحله (۶ آزمون ۱۷%، ۲ مروری، ۲ جامع) آبان
کاردانی به کارشناسی سازمان سنجش ۳ مرحله بهمن

چرا آزمون ..

آیا میدانید ۹۰ درصد قبولی‌های کنکور
شرکت کنندگان آزمون‌های آزمایشی بوده‌اند؟

* کلیه داوطلبان شرکت در کنکور هرکدام به نحوی محصولاتی را مانند منابع معرفی شده ، جزوه و کتاب تست جهت آمادگی آزمون تهیه می کنند
آیا کلیه این داوطلبان در آزمون های آزمایشی شرکت می کنند ؟!

 

نمونه برنامه‌های آزمون:

آزمون ۱:        ۳۰ آبان
بیوشیمی سلول  آب  تعادل اسید باز  pH  بافرها  الکترولیت‌ها  ساختمان اسیدآمینه‌ها
سلولی و مولکولی ساختار DNA و RNA معادل فصل دوازدهم جزوه ( فصل۵ لودیش ساختار اسید نوکلئیک  به جز مباحث ترمیم، رونویسی DNA و ترجمه)
اصول پایه‌ای کروموزوم شامل: کلیاتی از ژنوم، بررسی ترانس پوزون‌ها، عناصر عملکردی برای تکثیر و پایداری کروموزوم که شامل سانترومر و تلومر و کینه توکورم، ساختار نوکلئوزوم، کروماتوزوم و چگونگی فشرده شدن 
DNA فصل سیزدهم جزوه مکاتبه ایی (فصل هشتم لودیش و از فصل۹ تنظیم اپی ژنتیک رونویسی)
همانندسازی در یوکاریوت وپروکاریوت معادل فصل چهاردهم جزوه مکاتبه‌ایی جلد دوم ( فصل 
۵ لودیش همانند سازی DNA)
ایمنی شناسی آنتی ژن (ساختمان، جنس، اپی توپ، هاپتن ، ادجوانت – آنتی بادی (ساختمان، کلاس ها، وظایف، گیرنده FCR)
باکتری شناسی تاریخچه میکروب شناسی ،طبقه بندی و کلیات میکروب‌شناسی
شناسایی وکاربرد میکروسکوپها، ساختمان و فیزیولوژی باکتری‌ها
خون شناسی هماتولوژی: سلول‌های بنیادی، فاکتورهای رشد، کلیات خونسازی و مغز استخوان، اریتروپوئز، متابولیسم آهن، آنمی‌های میکروسیتیک (آنمی فقر آهن، آنمی بیماری‌های مزمن آنمی ناشی از نارسایی کلیوی، آنمی ناشی از بیماری کبدی، آنمی ناشی از غدد درون ریز، آنمی سیدروبلاستیک)، هموکروماتوز
بانک خون: شرایط اهداء خون، معافیت‌های دائم و موقت،‌ انواع اهدا و انجام تست‌هایی که بر روی کیسه‌ها انجام می‌شود. انواع فرزیس و واکنش‌های ناشی اهداء خون
ژنتیک تاریخچه­ ی ژنتیک و تاثیر آن بر علم پزشکیفصل ۱ امری یا فصل ۱ جزوه کلاسی یا فصل ۱ جزوه مکاتبه­ ای (
توارث مندلی (فصل ۱ امری یا فصل ۱ جزوه مکاتبه ای)
شجره نامه الگوهای توارث تک ژنی و ارتباط بین ژن ها (فصل ۶ امری یا فصل ۵ جزوه کلاسی یا فصل ۵ جزوه مکاتبه ای)
بیماری­های تک ژنی ژنتیک بیوشیمیایی (فصل ۱۸ و ۱۹ امری یا فصل ۱۸ جزوه کلاسی یا فصل ۱۴ و ۲۱ جزوه مکاتبه ای(
مشاوره ژنتیک-محاسبه ­ی خطر )فصل ۱۸ و ۲۱ امری یا فصل ۵ جزوه کلاسی یا فصل ۱۹ مکاتبه­ ای)
تغذیه انرژی، کربوهیدرات و فیبر، لیپید، پروتئین، هضم و جذب
فیزیولوژی سلول، پتانسیل استراحت غشاء، پتانسیل عمل در نورون، عضله­ ی اسکلتی و عضله­ ی صاف
قارچ شناسی کلیاتساختمان قارچها – خصوصیات مورفولوژیک وفیزیولوژیکتکثیر– اهمیت قارچهاطبقه بندی
ویروس شناسی کلیات ویروس‌شناسی، واژه‌ها و تعاریف، طبقه‌بندی، ساختمان ویروس‌ها، ژنوم و تکثیر ویروس‌ها، انواع عفونت‌های ویروسی، پاتوژنز، تهیه و کاربرد واکسن‌های ویروسی، داروهای ضد ویروسی، روش‌های تشخیص ویروس‌ها، خالص‌سازی ویروس‌ها، واکنش ویروس‌ها در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی، اثرات متقابل ویروس‌ها
تک یاخته شناسی مقدمات: طبقه بندی تک یاخته ها، مرفولوژی، فیزیولوژی یا اعمال حیاتی تک یاخته(تنفس، تغذیه، دفع، حرکت، تکثیر و…)، ایمنی در تک یاخته، چرخه ی زندگی و انتقال، انواع میزبان و ناقل، ارتباط میزبان انگل
کرم شناسی مقدمات: روش های اصلی و جانبی در تشخیص عناصر انگلی، تشخیص میکروسکوپی و ماکروسکوپی نمونه ها، روش های سرولوژی، رنگ آمیزی عناصر انگلی+ طبقه بندی کرم ها
شیمی آلی و عمومی پیدایش شیمی جدید- عنصر، ماده مرکب و مخلوط- سیستم متری، درصد و نسبتها، نظریه اتمی دالتون- ذرات ریز اتمی- مدل اتمی تامسون و رادرفورد- نماد های اتمی- ایزوتوپها- وزن  اتمی، تابش الکترومغناطیسی و طیف اتمی- مدل اتمی بور- عدد اتمی و قانون تناوبی- مکانیک موجی و مدل شرودینگر و اعداد کوانتومی- اوربیتال- ساختار الکترونی عناصر و پیداکردن دوره و گروه عناصر در جدول تناوبی، خواص اتمها : (انرژی یونش، الکترونگاتیوی، شعاع اتمی و شعاع یونی، الکترونخواهی، خصلت فلزی و نافلزی)
زیست شناسی عمومی زیست شناسی سلولی (اندامک های سلولی، ابزار و روشها، میکروبیولوژی)
زیست شناسی جانوری اصول و کلیات رده بندی، سلسله ی آغازیان، کلیات زیست شناسی جانوران، شاخه ی اسفنج ها.
نانوتکنولوژی فناوری نانو، رویکرد جهانی و جایگاه آن
آشنایی با نانوذرات و نانوساختار های معروف
آناتومی توراکس
بافت شناسی اپی تلیال.تنفس.چربی
جنین شناسی گامتوژنز.هفته اول و دوم رشد
شیمی آلی
(شیمی دارویی)
آلکان‌ها: ساختار، نامگذاری، ایزومرهای صورت‌بندی (کنفورماسیون)،واکنش‌های آلکان‌ها (سوختن و هالوژن دار کردن) گزینش پذیری

سیکلوآلکان‌ها: نامگذاری، خواص، فشار حلقه، صورت‌بندی در سیکلوآلکان‌ها، ایزومری سیس و ترانس در سیکلوآلکان‌ها
شیمی فضایی: کایرالیته و فعالیت نوری، اناتیومر و دیاستریومر، شیمی فضایی در واکنش‌ها

شیمی تجزیه
فصل روش‌های تجزیه وزن سنجی
محاسبات وزن سنجی، برخی واحدهای مهم اندازه‌گیری، استوکیومتری شیمیایی، محاسبات نتایج با استفاده از داده‌های وزن سنجی، ویژگی‌های رسوب‌ها و واکنشگرهای رسوب دهنده، اندازه ذره و قابلیت صاف شدن رسوب‌ها، رسوب‌های کلوئیدی، رسوب‌های بلوری، هم رسوبی، رسوب‌گیری از محلول همگن، خشک کردن و شعله‌ور ساختن رسوب‌ها، کاربرد روش‌های وزن سنجی، عوامل رسوب دهنده معرفی، عوامل کاهنده، عوامل رسوب دهنده آلی، تجزیه گروه‌های عاملی آلی، روش‌های تبخیری
زبان انگلیسی
درک مطلب: تمرین مهارت state/restate (جزئیات بیان شده/نشده در متن)

لغت:‌ لغات کنکورهای سال ۸۴ و ۸۳

آزمون ۲:     ۲۱ آذر
بیوشیمی پپتید  پروتئین  تاخوردگی و تعیین توالی  روش‌های اندازه‌گیری پروتئین‌ها  پروتئین‌های رشته‌ای هموگلوبین و میوگلوبین  پروتئین‌های پلاسمایی  – روش‌های جداسازی پروتئین‌ها
سلولی و مولکولی – انواع سیستم‌های ترمیمی در پروکاریوت و یوکاریوت و جهش فصل پانزدهم جزوه مکاتبه ایی (فصل ۵ بخش تعمیر و نوترکیبی لودیش) 
– رونویسی در پروکاریوت و یوکاریوت فصل شانزدهم جزوه مکاتبه ایی ( فصل ۵ لودیش بخش رونویسی و فصل نهم کنترل بیان ژن در سطح رونویسی لودیش به جز سر تیتر بسیاری از پاسخ‌های باکتریایی توسط سیستم کنترلی دو جزئی کنترل می شوند  و اپران‌های باکتریایی)
– تغییرات پس از رونویسی: فصل شانزدهم جزوه مکاتبه‌ایی (فصل ۱۰ لودیش به جز سنتز پروتئین می‌تواند کلا سنتز شود (مسیر
TOR ) و سر فصل پروتئین‌های توالی ویژه متصل شونده به RNA ترجمه mRNA ویژه را کنترل می‌کنند)
ایمنی شناسی سل (انواع B سل، وظایف، تکامل و ویژگی ها، مارکرها، کمپلکس BCR ، سنجش B سل، آنتی ژن های قندی Ti-1 و Ti-2 ، تنظیم B سل و تولید آنتی بادی (– کمپلمان ) اجزاء، مسیرها،وظایف، بیماریها، سنجش، تنظیم کننده ها، محرک ها)
باکتری شناسی رشد ، بقا ومرگ باکتری ها، محیط کشت باکتری ها، متابولیسم باکتری‌ها، ژنتیک باکتری‌ها 
خون شناسی هماتولوژی: آنمی‌های ماکروسیتیک (آنمی مگالوبلاستیک و غیر مگالوبلاستیک)، آنمی آپلاستیک (فانکونی، دیس کراتوز مادرزادی، شوآخمن دیاموند، آپلاستیک اکتسابی)، آپلازی خالص گلبول‌های قرمز (TEC، دیاموند-بلک‌فان)، آنمی میلوفتیزیک، آنمی دیس اریتروپویتیک مادرزادی (CDA)
بانک خون: فرآورده‌های گلبول قرمز،‌ پلاسما و پلاکت و تزریق فرآورده
ژنتیک اساس سلولی و مولکولی توارث: شامل ساختار ژنوم )فصل ۲ امری یا فصل ۹ جزوه کلاسی یا فصل ۷ جزوه مکاتبه ای(
کروموزوم ­ها و تقسیم سلولی )فصل ۳ امری یا فصل ۳ جزوه کلاسی یا فصل ۲ مکاتبه ­ای)
سایتو ژنتیک و ناهنجاری­های کروموزمیفصل ۳ و ۱۷ کتاب امری یا فصل ۷ جزوه کلاسی یا فصل ۲ و ۲۰ جزوه مکاتبه ای)
تغذیه ویتامین های محلول در چربی (A و D)- محلول در آب(تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، پانتوتنیک اسید، پیریدوکسین) ، پره و پروبیوتیک ها (فصل ۳۸ – modern-2015 )، کاروتنوئیدها (فصل ۳۱  modern-2015 )،آب و الکترولیت ها، تنظیم وزن (فصل ۲۰ کراوس ۲۰۲۰ و تنظیم اشتها فصل ۴۳ و ۴۴   modern-2015 و جراحی های لاغری ۵۸-۶۰  modern-2015)، تغذیه در ورزشکاران
فیزیولوژی قلب و گردش خون 
قارچ شناسی توکسین های قارچی- داروهای ضد قارچی-ایمنی درقارچها- تشخیص (جمع آوری نمونه،روشهای رنگ امیزی،کشت ،روشهای نگهداری کشتهای قارچی
ویروس شناسی پاروویریده، پاپیلوویریده، پولیوماویریده، آدنوویریده
تک یاخته شناسی آمیب ها یا سارکودینا (آمیب های ساکن حفرات بدن و آزاد زی)
کرم شناسی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک و عمومی نماتودهای روده ای+چرخه ی زندگی و بیماریزایی و تشخیص و اپیدمیولوژی و درمان نماتودهای روده ای (اکسیور، تریکوسفال، آسکاریس، SS، قلابدارها و… )
شیمی آلی و عمومی پیوند یونی- انرژی شبکه و انواع یونها- نامگذاری ترکیبات یونی، پیوند کوالانسی- بار قراردادی- ساختارهای لوئیس-رزونانس- نامگذاری ترکیبات کوالانسی- موارد نقض قاعده هشت تایی، پیوند dπ-pπ، نظریه اربیتال ملکولی، نظریه  VSEPR ، هیبریداسیون- شکل هندسی ملکولها، ترموشیمی: انرژی، دما و گرما- گرماسنجی- معادله های گرما شیمیایی، قانون هس- آنتالپی تشکیل- انرژی پیوند
زیست شناسی عمومی دستگاه گوارش و انواع ویتامین ها، تغذیه و انواع آن، دستگاه تنفس(تبادل گازها)
زیست شناسی جانوری شاخه های کیسه تنان، کرم های پهن، کرم های لوله ای و نرم تنان.
نانوتکنولوژی کاربرد نانوفناوری در پزشکی
آناتومی شکم
بافت شناسی گوارش.غدد ضمیمه گوارش.پوست
جنین شناسی گامتوژنز. هفته سوم.هفته سوم تا هشتم
شیمی آلی
(رشته شیمی دارویی)
آلکیل هالیدها: نامگذاری، خواص، واکنش‌های جانشینی هسته دوستی SN1 و SN2  ، عوامل موثر بر سرعت واکنش های SN1 و SN2  ، حلال‌های پروتیک و آپروتیک،  واکنش‌های حذفی E1و E2، عوامل موثر بر واکنش‌های حذفی، پایداری کربوکاتیون ها

الکل‌ها : ساختار و خواص و نامگذاری، خاصیت اسیدی و بازی در الکل‌ها، سنتز الکل‌ها، واکنشگرهای آلی فلزی منیزیم و لیتیم، تهیه آلکوکسیدها، نوآرایی کربوکاتیونها، واکنش های الکل ها، اکسایش الکل ها

شیمی تجزیه
فصل روش‌های تیترسنجی تجزیه

برخی جنبه‌های عمومی تیترسنجی حجمی، تعریف چند عبارت، نقاط هم ارزی و نقاط پایانی، استانداردهای اولیه، محلول‌های استاندارد، خواص مطلوب محلول‌های استاندارد، روش‌هایی برای اثبات غلظت محلول‌های استاندارد، روش‌های بیان غلظت محلول‌های استاندارد، محاسبات حجم سنجی، محلول‌ها و غلظت آن‌ها، دانسیته و وزن مخصوص محلول‌ها، برخی روابط جبری مفید، محاسبه مولاریته محلول‌های استاندارد، طرز برخورد با داده‌های تیتراسیون، تیترسنجی گراویمتری (وزنی)، محاسبات مربوط به تیتراسیون‌های وزنی، مزایای تیتراسیون‌های وزنی، فصل: نظریه تیتراسیون‌های وزنی، محلول‌ها و شناساگرها برای تیتراسیون‌های اسید  باز، محلول‌های استاندارد، شناساگرهای اسید  باز، منحنی‌های تیتراسیون، انواع منحنی‌های تیتراسیون، تغییر غلظت طی تیتراسیون، منحنی‌های تیتراسیون اسیدها و بازهای قوی، تیتراسیون اسید قوی با باز قوی، تیتراسیون باز قوی با اسید قوی، محلول‌های بافر، محاسبه pH محلول‌های بافر، خواص محلول‌های بافر

زبان انگلیسی
درک مطلب: مرور مهارت آزمون ۱- تمرین مهارت main idea (ایده اصلی متن)

لغت:‌ لغات کنکورهای سال ۸۶ و ۸۵


آزمون ۱ مامایی:       ۳۰ آبان
بارداری وزایمان بارداری و زایمان در دید وسیع، آناتومی، لانه گزینی و تکامل جفت، اختلالات جفت، امبریوژنز و تکامل مورفولوژیک جنین
 بیماریهای زنان فیزیولوژی تولید مثل، بلوغ، آمنوره، اندومتریوز، دردلگن ودیسمنوره
نوزادان ومراقبت ها مروری بر مرگ ومیر و موربیدیته، نوزاد، حاملگی های پرخطر
بهداشت مادر وکودک مراقبت های دوران بارداری و هنگام زایمان و پس از زایمان و مادری ایمن
داخلی وجراحی ملاحظات عمومی و ارزیابی مادر، مراقبت های ویژه و تروما، چاقی
جنین شناسی گامتوژنز، هفته اول رشد ونمو، هفته دوم رشد
آزمون ۲ مامایی:       ۲۱ آذر
بارداری وزایمان ناهنجاری های تناسلی و ادراری، مشاوره قبل از حاملگی، مراقبتهای پره ناتال، فیزیولوژی مادر 
بیماریهای زنان اختلال اندوکرین، سقط راجعه، یائسگی، ناباروری
نوزادان و مراقبت ها جنین، نوزادان پرخطر،  انتقال نوزاد به شدت بد حال ، تظاهرات بالینی بیماریها در دوره نوزادی
بهداشت مادر وکودک مراقبت از نوزادان و کودکان کمتر از ۵ سال، مراحل رشد و تکامل و رفتار کودک 
داخلی و جراحی بیماری های قلبی و عروقی، هیپر تانسیون مزمن
جنین شناسی هفته سوم رشد، هفته سوم تا هشتم(دوره رویانی)
روانپزشکی در مامایی واختلالات جنسی اصول ارتباطی پزشک و بیمار (کاپلان) ، روانپزشکی و طب تولیدمثل (کاپلان)
آزمون ۱ پرستاری:     ۳۰ آبان
روان پرستاری تاریخچه روانپرستاری، محیط درمانی، بهداشت روانی، انگیزه‌ها و نیازها،  مفهوم خود،  بحران، استرس
بهداشت جامعه تاریخچه و مفهوم بهداشت،  عوامل موثر بر بهداشت،  سازمان های بهداشت بین المللی،  پیشگیری
بهداشت مادران مراقبت مادران در عصر جدید، ملاحظات خوانوادگی و فرهنگی، فیزیولوژی آناتومی دستگاه تولید مثل، لقاح و تکامل جنین
داخلی جراحی مفاهیم پایه  – پوست و سوختگی  چشم و ENT اتاق عمل
پرستاری کودکان کودک سالم:
چشم انداز مراقبت پرستاری از کودکان
ارتقاء سلامت کودک شیرخوار و خانواده
مشکلات بهداشتی سلامتی کودک شیرخوار
ارتقاء سلامت کودک نوپا وخانواده
اثرات خانواده بر تأمین سلامت کودک
آزمون ۲ پرستاری:       ۲۱ آذر
روان پرستاری ارتباط و ارتباط درمانی، نشانه‌شناسی و فرایند پرستاری در بیماری‌های روانی، سبب‌شناسی اختلالات روانی
بهداشت جامعه شاخص های بهداشتی، وضعیت بهداشت در کشورهای پیشرفته، شبکه بهداشتی درمانی در ایران، واکسیناسیون
بهداشت مادران تغییرات فیزیولوژیک وروانی دوران بارداری، مراقبت بهداشتی هنگام بارداری، فرایند زایمان طبیعی
داخلی جراحی بیماری عفونی، اتاق عمل، خون، فوریت‌ها- بیماریهای زنان
پرستاری کودکان کودک سالم:
ارتقاء سلامت کودک خردسال وخانواده
مشکلات بهداشتی و سلامتی اوایل خردسالی (نوپایی و قبل از مدرسه)
آزمون ۱ اتاق عمل:     ۳۰ آبان
اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب مبانی تئوری و عملی- تیم مراقبت از بیمار در حوزه جراحی – بیمار،‌هدف نهایی فعالیت تیم جراحی
پرستار سیرکولر- سلامت و نیازهای انسان- کنترل علائم حیاتی
بیماری های داخلی جراحی

گوارش (قسمت‌های تشخیصی- سوءتغذیه- تغذیه روده‌ای، وریدی – چاقی- بی اشتهایی عصبی وجوع عصبی،‌اختلالات لب‌ها، دهان، لثه، مری، معده و روده)

کبد، کارکرد متابولیک و اندوکرین (به جز بخش دیابت) (اختلالات کبدی،‌کیسه صفرا، پانکراس، غدد درون ریز)
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف جراحی اندوسکوپیک- جراحی عمومی (گوارش)
آناتومی کلیات کالبدشناسی- دستگاه گوارش
یهوشی و احیا قلبی ریوی تکنیک‌های بیهوشی
آزمون ۲ اتاق عمل:       ۲۱ آذر
اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب توجهات جراحی در سالمندان  امکانات و فضای فیزیکی – مراکز جراحی سرپایی- مراقبت از محیط حوزه جراحی – تزریقات – گرمادرمانی و سرما درمانی- طراحی تالار اتاق‌های عمل بیمارستان- آرایش اتاق عمل و چیدمان وسایل آن
بیماری های داخلی جراحی تولیدمثل و بیماری‌های پستان (بیماری‌های ادراری تناسلی در مردان، بیماری‌های تناسلی زنان، بررسی و درمان بیماران مبتلا به اختلالات پستان)
کلیه و مجاری ادراری (تست‌‌های تشخیصی، اختلال الگوهای دفع ادرار، انواع دیالیز، اختلالات کلیه و مجاری ادراری)
تکنولوژی جراحی در جراحی های مختلف جراحی زنان و مامایی  جراحی ارولوژی
آناتومی دستگاه ادراری تناسلی
بیهوشی و احیا قلبی ریوی داروهای بیهوشی- داروشناسی جراحی

 

برنامه آزمون ۹ مرحله ای
رشته برنامه دروس
بهداشت حرفه ای ارگونومیفیزیولوژی کار و عضله، اصول بیومکانیک، اصول حمل بار
بهداشت حرفه ای:

صدا: مفاهیم اساسی صوت، کمیات اندازه گیری ، انتشار صوت
تهویه: تعاریف ، اصول تهویه عمومی
روشنایی: پنج فصل اول کتاب گلمحمدی
ایمنی: مفاهیم کلی ایمنی، روش های ارزیابی ریسک
نمونه برداری: اصول نمونه برداری از آلاینده های محیط کار ، روش های نمونه بر داری، روش های کالیبراسیون
پرتو: ساختار اتم و هسته، پرتو
تنش های حرارتی: متابولیسم و انتقال حرارت ، نقش لباس در انتقال حرارت
سم شناسی: کلیات و مفاهیم سم شناسی

شیمی: پیدایش شیمی جدید- عنصر، ماده مرکب و مخلوط- سیستم متری، درصد و نسبتها، نظریه اتمی دالتون- ذرات ریز اتمی- مدل اتمی تامسون و رادرفورد- نماد های اتمی- ایزوتوپها- وزن  اتمی، تابش الکترومغناطیسی و طیف اتمی- مدل اتمی بور- عدد اتمی و قانون تناوبی- مکانیک موجی و مدل شرودینگر و اعداد کوانتومی- اوربیتال- ساختار الکترونی عناصر و پیداکردن دوره و گروه عناصر در جدول تناوبی، خواص اتمها : (انرژی یونش، الکترونگاتیوی، شعاع اتمی و شعاع یونی، الکترونخواهی، خصلت فلزی و نافلزی) پیوند یونی- انرژی شبکه و انواع یونها- نامگذاری ترکیبات یونی، پیوند کوالانسی- بار قراردادی- ساختارهای لوئیس-رزونانس- نامگذاری ترکیبات کوالانسی- موارد نقض قاعده هشت تایی، پیوندdπ-pπ، نظریه اربیتال ملکولی، نظریهVSEPR، هیبریداسیون- شکل هندسی ملکولها، ترموشیمی: انرژی، دما و گرما- گرماسنجی- معادله های گرما شیمیایی، قانون هس- آنتالپی تشکیل- انرژی پیوند
فیزیک: مکانیک و دینامیک (انواع حرکت، نیرو، تعادل، کار، انرژی، توان، دوران، نوسان)-ارتعاشات و امواج-مفاهیم اساسی و کمیات اندازه گیری صوت و انتشار صوت-مفاهیم روشنایی-ساختار اتم و هسته

مجموعه فیزیک پزشکی فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای: فیزیک اتمی: خواص ذره گونه امواج الکترومغناطیس (تابش جسم سیاه- اثرفتوالکتریک- اثر کامپتون- تولید و نابودی زوج – برهم کنش تابش با ماده-برهم کنش ذرات باردار با ماده) فیزیک هسته ای: خواص اساسی هسته ها (تعاریف اولیه-ذرات هسته ای  نیروی ذرات هسته ای  اندازه و شکل هسته– شعاع هسته- جرم هسته و انرژی بستگی هسته–انرژی جداسازی نوکلوئن ها از هسته – هسته به عنوان یک کره- مدل قطره مایع و فرمول نیمه تجربی جرم-اسپین هسته- گشتاورهای الکتریکی و مغناطیسی)
فیزیک پرتوها: بخش  اول و دوم کتاب فیزیک تشعشع و رادیولوژی دکتر نجم آبادی بخش ۱و ۲کتاب جدید بوشانگ
رادیوبیولوژی: جلد ۱ فصل ۱- ۴ (ترجمه کتاب اریک هال آخرین ویراست) حفاظت عملی در برابر تشعشع و رادیوبیولوژی کاربردی فصل ۱-۴
ایمنی بهداشت مواد غذایی اصول نگهداری مواد غذایی: اصول نگهداری مواد غذایی (دکتر فاطمی): فصل ۱ تا فصل ۳ –  از صفحه ۲۷ تا ۱۰۰  عوامل فساد و شرایط نگهداری مواد غذایی در سردخانه (دکتر ایماندل): فصل اول از صفحه ۱۴ تا ۸۱ درسنامه اصول نگهداری مواد غذایی (امین کیانی) عوامل موثر در فساد مواد غذایی از ص ۱۰-۱۷نگهداری مواد غذایی تازه از ص ۲۰ / آنزیم زدایی از ص ۴۰
کلیات بهداشت ایمنی مواد غذایی: اصول بهداشت مواد غذایی (دکتر رکنی): فصل اول–
 از صفحه ۱ تا ۳۳ اصول بهداشت مواد غذایی (درسنامه کلیات بهداشت مواد غذایی عبادی فتح آباد) عفونت ها و مسمومیت مواد غذایی از ص ۸۱-۹۱ شیر و فرآورده‌های (دکتر کریم): فصل اول تا پنجم  صفحه ۱۳ تا ۹۶ شیر و فراورده های آن(درسنامه کلیات بهداشت مواد غذایی عبادی فتح آباد)  تعریف شیر از ص ۱۰-۲۷ / میکروارگانیسم های موجود در شیر از ص ۲۸- ۳۰/ روش های متداول سالم سازی شیر از ص ۳۱-۳۸ سم شناسی (دکتر چراغعلی): فصل اول و دوم – صفحه ۱۷ تا ۷۸ سم شناسی (درسنامه کلیات بهداشت مواد غذایی عبادی فتح آباد) سموم بیولوژیکی در غذا های دریایی از ص ۱۳۳-۱۳۸
اقتصاد بهداشت اقتصاد خرد: عرضه و تقاضا و تعادل بازار – کشش
اقتصاد کلان: تولید و درآمدملی 
 تولید ملی و شاخص های قیمت – مدلهای درآمد مخارج کینز
ریاضی
 و آمار: ریاضی: مفهیم کلی  روابط مثلثاتی  جزء صحیح  لگاریتم
توابع آمار: انواع متغیرها  متغیرهای مرکزی  معیارهای پراکندگی  واریانس و انحراف معیار  چی بی شف – معیارهای پراکندگی نسبی
اصول و  مبانی اقتصاد سلامت: اقتصاد مراقبت سلامت عبادی آذر: مقدمه ای بر اقتصاد مراقبت سلامتی 
 آشنایی با رفتار مصرف کنندگان  عرضه و ارائه مراقبت سلامتی  آشنایی با رفتار سیستم های سلامت و مداخلات دولت  آشنایی با روش های هزینه یابی و تحلیل هزینه ها در سیستم  آشنایی با مباحث توابع هزینه در سیستم های سلامتی اقتصاد سلامت مهرآرا: مقدمه ای بر اقتصاد سلامت  ویژگی ها و مشخصه های اصلی اقتصاد سلامت – رابطه بین مراقبت های طبی و سلامتی  تقاضا برای مراقبت های سلامتی مبانی اقتصاد بهداشت آصف زاده: مقدمه  جایگاه خدمات بهداشتی  بهداشت و رشد و توسعه اقتصادی جریان منابع نکویی مقدم: شرایط معامله  تقاضا  مقدمه ای بر اقتصاد کلان سلامت  نقش دولت  کالاهای عمومی و سلامت عمومی – تاریخچه اقتصاد رشد جمعیت و مراقبت های درمانی  مقایسه بین المللی وضعیت سلامتی و هزینه های سلامتی
انفورماتیک پزشکی

اصول برنامه نویسی و ساختمان داده‌ها:

برنامه نویسی C: ساختار برنامه/متغیرها/عمالگرها و عبارات
ساختمان داده ها: زیر برنامه های بازگشتی/ پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرا

انفورماتیک سلامت: کل کتاب فناوری اطلاعات سلامت (دکتر صدوقی) چهار فصل اول انفورماتیک زیست پزشکی (شورتلیف)
ریاضی: تابع{دامنه، برد، زوج و فرد، ترکیب توابع(
fog,gofیک به یک،اکیداً صعودی و نزولی، معکوس،متناوب}

آمار زیستی ریاضی: تابع حد و پیوستگی – ماتریس / الگوریتم
روش‌های آماری:

نمونه‌گیری: نمونه‌گیری تصادفی ساده + نمونه‌گیری با احتمال متغیر
رگرسیون: رگرسیون خطی ساده
طرح آزمایش: آزمایش‌های مقایسه‌ای ساده + آزمایش‌های تک عاملی و چند عاملی
ناپارامتری: آماده‌های ترتیبی + انتخاب آزمون آماری مناسب (تک نمونه‌ای)

 • داوطلب شجاع خود را در معرض سنجش و ارزیابی قرار می دهد. ارزیابی در کنار سنجش تنها با آزمون امکان پذیر است.
 • برنامه‌ریزی اصولی و صحیح با آزمون
 • ایجاد توقع واقع بینانه از خود در آزمون
 • آزمون، کارشناسی خاموش است و همیشه در صحنه
 • آزمون همراه و یار و رقیب سالم شما
 • قرار گرفتن در محیط رقابتی استاندارد و محرکی مثبت
 • آزمون، عینک کارشناسی ِ مشاور شماست که به شما می آموزد چگونه بخوانید، یادبگیرید و چگونه به خاطر بسپارید
 • آزمون فرصت آشناسی با رقبا از نزدیک
 • کارنامه آنالیز شده، مشاور مستقیم شما در کاهش نمره منفی و شک بین دو گزینه
 • تبدیل تسلط ذهنی به عملی سر جلسه آزمون امکان‌پذیر است
 • مطالعه همزمان کلیه دروس و عدم تمرکز بر یک درس فقط با آزمون حاصل می‌شود

چند نکته‌ی مهم: 

سوالات کاملا تالیفی استاندارد طبق آخرین تغییرات کنکور ارشد وزارت بهداشت (طراحی شده توسط اساتید هیات علمی دانشگاه، مولفین و مترجمین کتب رفرنس، مولفین IQB، مدرسین با سابقه آموزشگاه و نه رتبه های برترتازه قبول شده در کنکورارشد همان سال !!!.)

زیرا بررسی سوالات کنکور را بر عهده خود شما گذاشته ایم ، از طرف دیگر با تکرار سوالات کنکورهای قبل سطح علمی شما مورد سنجش قرار نخواهد گرفت.
طراحان سوال آزمون های آزمایشی گروه خلیلی اساتیدی می باشند که به سوالات IQB
( تست های طبقه بندی شده ۲۰ سال گذشته ) پاسخ داده اند.
این اساتید به نحوه طرح سوال و سطح آنها کاملا واقف هستند . لذا سوالات شبیه به سوالات کنکور را در آزمون را با سطح بالاتر برای شما عزیزان طراحی خواهند کرد.
تکرار سوالات آزمونهای آزمایشی گروه آموزشی دکتر خلیلی در کنکور زبان زد خاص و عام است.
بودجه بندی آزمون های آزمایشی به گونه ای طراحی شده است که شما با هر سطح علمی می توانید تمام سرفصل ها را ۱ بار مطالعه و ۳ بار مرور کنید.