1471159977mMt
پارسالی ها با چه رتبه ای در چه رشته ای قبول شدند؟
قبولی

رشته ژنتیک پزشکی از سال 1394 در گروه علوم آزمایشگاهی (1) همراه با رشته های بیوتکنولوژی پزشکی و بیوشیمی بالینی قرار گرفت.
این رشته در شاخه پزشکی توسط وزارت بهداشت و در شاخه ژنتیک عمومی در وزارت علوم و دانشگاه آزاد برگزار میشود.که این رشته ها از لحاظ حیطه کاری با یکدیگر متفاوتند که در چاپ های قبلی زمینه کاری ژنتیک پزشکی را برای شما عزیزان مطرح کردیم.
در ادامه سعی شده که به تعدادی از کارنامه عزیزانی که در کنکور سال 94 پذیرفته شده اند اشاره شود تا با دید بازتری برای کنکور سال 95 آماده شوید.
درصد قبولی در دانشگاههای تهران روزانه ، تک رقمی ، شهرستان روزانه ، دانشگاههای بین الملل شهرستان تقیسم شده است.

رشته ژنتیک پزشکی با پذیرش 100 نفر در کنکور سال 94

از این تعداد 75 نفر در دانشگاههای روزانه و 25 نفر در دانشگاههای بین الملل پذیرش شدند.
درصدهای دانشجویان قبولی رشته ژنتیک پزشکی در دانشگاههای روزانه تهران – روزانه شهرستان و دانشگاههای بین الملل

رتبه 100 :
ژنتیک : 70% – بیوشیمی 60% – سلولی و مولکولی 40% – زبان 48%
محل قبولی : دانشگاه بین الملل مشهد

رتبه 75 :
ژنتیک : 63% – بیوشیمی 81% – سلولی و مولکولی 69% – زبان 62%
محل قبولی : دانشگاه اهواز- روزانه

رتبه 29 :
ژنتیک 76% – بیوشیمی 72% – سلولی و مولکولی 76% – زبان 60%
محل قبولی : دانشگاه علوم پزشکی ایران – روزانه

رتبه 4 :
ژنتیک : 85% – بیوشیمی 69% – سلولی و مولکولی 75% – زبان 65%
محل قبولی : دانشگاه تهران – روزانه