1471159977mMt
“انسان های موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند
بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.”

 

افراد موفق قاعده هايى دارند…

داستان موفقيت زندگی انسانها بسيار زياد و گاهی پر سرو صدا نوشته و شنيده شده است، با وجود سبك زندگی، تخصص و فرهنگ متفاوت بيشتر آنها قاعده های مشتركی در زندگی دارند و به جای شعار دادن، عمل ميكنند. در اين مقاله به مهمترين قواعد مشترك در زندگی آنان پرداخته میشود، البته هنوز میتوان موارد ديگری نيز به آنها اضافه كرد.
برای آنكه موفق باشيم بايد ياد بگيريم با عادات و قواعد فكری و رفتاری افراد موفق آشنا باشيم و حداقل چند قاعده را در شروع راه، جزء عادتهای روزانه خود قرار دهید.

 

موانع زندگي را با موفقيت پشت سرمی گذارند

بسياری از قصه ها، آهنگها و كارهای خلاقانه و مهم از دردها و رنجها الهام گرفته اند. بنابراين در بسياری مواقع اين مشكلات ثمره بزرگی به جا گذاشته اند و تسريع كنندة خَلق شاهكاری بزرگ بوده اند. شاخه ای از روانشناسی اين موضوع را بررسی كرده است كه بسياری افراد توانسته اند سختيها و زخمهای خود را در خلق آثار مهم و رشد فكری خود به كار بگيرند. پژوهش ها نشان ميدهد كه ضربه های زندگی ممكن است در مقوله هايی مثل روابط بين فردی، قناعت، قدرشناسی، رشد و قدرت شخصی و ارتقا و رشد ظرفیت های درونی فرد، اثر مثبت داشته باشد.

اگر دنيا را جايی امن و كامل تصور كنيم و انتظار هيچگونه مشكل و آسيب را نداشته باشيم، با اولين مشكل و ضربه ای از پا درخواهيم آمد. دنيا در كنار خوبی ها، بدی هايی نيز دارد كه بايد آنها را مديريت كنيم و پشت سر بگذاريم. گره خوردن با مشكلات و افتادن در دام آن، روش افراد موفق نيست.

 

كارهاي مربوط به امروز را همين امروز انجام ميدهند و كار را تمام ميكنند

افراد موفق كار را تمام می كنند. اگر باهوش باشيد، دكتری داشته باشيد، اما فعاليتی نكنيد و كارهای مهمتان را به پايان نرسانيد، پيشرفت نمی كنيد. دانستن اينكه چگونه كاری را انجام دهيم مهم است، اما بين دانستن و عمل كردن تفاوت بزرگی وجود دارد. دانش و هوش بدون عملكرد فايده ای ندارد. به همين سادگی!

افراد موفق براین باورند که طرح و برنامه ریزی خوبی که امروز به اجرا درمی آید از طرح و برنامه صددرصد کاملی که یک روزی قرار است اجرا شود، بهتر است.
آنها منتظر “یک وقتی” و ” یک روزی ” نیستند ،چرا که واقف اند این عبارات و واکنش ها بر پایه ترس است و نه چیز دیگر.
آنها براساس” اینجا و اکنون و امروز ” حرکت می کنند، زیرا دراین صورت پیشرفت واقعی روی میدهد.

 

با استادان خود مشورت میکنند

برای رسیدن به موفقیت ، لازم است کسی رادر كنارمان داشته باشيم. به عبارت ديگر ما نياز به راهنمايی داريم تا ما را به الگوی مورد نظرمان نزديك كند. افراد موفق علاوه بر داشتن الگو، راهنمای مناسبی نيز در كنار خود دارند. بدون الگو و راهنما با سخت کوشی تنها ، رسیدن به مقصود دشوار است.

 

از دفترچه يادداشت استفاده ميكنند

افراد موفق پيشرفت های خود را ثبت ميكنند، هدفهايشان را مينويسند به خود امتیاز ميدهند و از اشتباهاتشان درس می گيرند. آنها اغلب چيزی شبيه دفتر يادداشت دارند. اگر می خواهيد به نقط های خاص برسيد بايد حتما مسیر مشخص داشته باشيد. اين دفترچه يادداشت ميتواند نقشه راه شما باشد.
می توانید آنچه امروز انجام داده اید ، آنچه سعی کردید تمام کنید و شد یا نشد و اشتباهات خود را ثبت کنید. این دفترچه مکانی برای بازخورد و انعکاس به خودتان است.
مکانی است که تفکرات خود را تسخیر می کنید ، مکانی است برای دیدن اینکه کجا بوده اید و به کجا می روید. این دفترچه وسیله ای مهم برای شناخت بهتر خودتان است.

 

كارهاي غيرضروری را حذف ميكنند

شاید برای ما همیشه این سوال مطرح باشد که چرا امروز به همة كارها نرسيدم؟ پاسخ ساده اين است: ما به غلط كارهاي زيادي براي خود در نظر گرفته بوديم. پژوهشهاي متعددي نشان ميدهد كه افراد موفق به طور كوركورانه و غيرشفاف بر روي كارهاي مختلف و متفرقه وقت زيادي نميگذارند و هر موضوعي را جدي نميگيرند. در عوض آنها طبق يك برنامة از پيش تعيين شده كه ميزان مشخصي از كار و فعاليت را براي هر روز تعيين كرده است، حركت ميكنند، برنامه اي كه قابل اندازه گيري است و بر اساس اولویتها مرتب شده است.
بنابراين اگرميخواهيد هر چه بيشتر موفق باشيد و كمتر دچار استرس شويد، پيش از آن كه از خود بپرسيد چگونه ميتوانم اين همه كار را انجام دهم، از خودتان بپرسيد آيا اساسا لازم و ضروري است همه اين كارها رانجام دهم
اگر بتوانيد كارهاي غيرلازم را حذف كنيد بار اضافي روز را از شانه هايتان برداشته ايد. البته دقت داشته باشيد، فقط كارهاي غيرلازم و غير ضروري را حذف كنيد.

 

مفيد و مولد عمل ميكنند ولی پر مشغله نيستند

افراد موفق بیهوده دور خود را شلوغ نمی کنند.در واقع، افرادي كه هميشه گرفتار به نظر ميرسند، در عمل چندان مولد و كارآمد نيستند. بنابراين مشاهده ميكنيم كه افراد موفق هوشمندانه كار ميكنند، اما پر مشغله نيستند. آنها ياد گرفته اند كه ذهن منظمي داشته باشند و با اولويت بندي كارهايشان، خود را آشفته نسازند. شلوغ بودن و پرمشغله به نظر رسيدن به معناي مهم بودن يا مولد بودن نيست، شايد نشانه اي از عدم برنامه ريزي و عدم مديريت وقت باشد.