زمان به نفع شما در حال گذر است ، دیگر نیاز به صرف زمان برای خلاصه نویسی و نکته برداری نخواهید داشت .
اکثر دانشجویان بعد از مطالعه ی منابع برای نکته برداری و خلاصه نویسی دچار سردرگمی می شوند یا به نکارت خلاصه های خود اعتماد ندارند. حتی گاهی حجم خاصه ها بیش از حجم منبع میشود!!!
یا به اشتباه تصور می کنند که نکات و خلاصه هایشان در چارچوب کنکور است یا نکاتی را که گلچین کرده اند ، مهم اند.
توجه کنیم که خلاصه نویسی نکات برای کنکور دارای اصول و قاعده است که اغلب دانشجویان پس از مطالعه قادر به انجام صحیح آن نخواهند بود . به همین منظور تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم که استانداردترین منبع نکات را در چارچوب کنکور زیر نظر اساتید مجرب در حوزه کنکور تقدیم شما نماییم.
هدف از تولید نکات داغ فراهم کردن یک منبع برای دوران جمع بندی و مرور است.
شما می توانید بعد از مطالعه ی کامل منابع از نکات داغ جمع بندی استفاده نمایید.
( توجه فرمایید که مطالعه ی یک منبع کامل قبل از نکات داغ ضروری است )

 

 

 

لیست نکات داغ
ردیف عنوان قیمت
1 نکات داغ ایمنی شناسی 35000
2 نکات داغ بیوشیمی 35000
3 نکات داغ سلولی و مولکولی 35000
4 نکات داغ ژنتیک انسانی 2 جلدی 40000
5 نکات داغ باکتری شناسی 18000
6 نکات داغ کرم شناسی 22000
7 نکات داغ تک یاخته شناسی 25000
8 نکات داغ قارچ شناسی 22000
9 نکات داغ ویروس شناسی 18000
10 نکات داغ میکروبیولوژی 18000
11 نکات داغ شیمی آلی 18000
12 نکات داغ زیست شناسی عمومی 17000
13 نکات داغ فارماکولوژی (داروشناسی) 22000
14 نکات داغ سم شناسی 18000
15 نکات داغ داروسازی بالینی (درمان شناسی) 29000
16 نکات داغ جنین شناسی (به جز مامایی) 18000
17 نکات داغ بهداشت و ایمنی مواد غذایی (کلیه دروس) 35000
18 نکات داغ ارزیابی فناوری سلامت (HTA) – (کلیه دروس) 40000
19 نکات داغ مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) 45000
20 نکات داغ نوزادان و مراقبت مربوطه 18000
21 نکات داغ بهداشت ، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده 22000
22 نکات داغ بارداری و زایمان 30000
23 نکات داغ بیماری های داخلی و جراحی مربوط به مامایی 22000
24 نکات داغ جنین شناسی (ویژه مامایی) 18000
25 نکات داغ بیماری های زنان 22000
26 نکات داغ روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی 22000
27 نکات داغ پرستاری (کلیه دروس) 55000
28 نکات داغ اصول و عملکرد فرد سیار و اسکراب (اتاق عمل) 24000
29 نکات داغ بیهوشی و احیاء (اتاق عمل) 15000
30 نکات داغ تغذیه و رژیم درمانی 24000
31 نکات داغ اپیدمیولوژی (کلیه دروس) 45000
32 نکات داغ اقتصاد خرد 12000
33 نکات داغ اقتصاد کلان 25000
34 نکات داغ ریاضی 22000
35 نکات داغ آمار حیاتی 11000
36 نکات داغ گرامر 22000
37 نکات داغ زبان انگلیسی (واژگان- متون) 27000
38 نکات داغ بهداشت مواد غذایی 25000
39 نکات داغ بیوفیزیک 25000
40 نکات داغ بهداشت حرفه ای 37000
41 نکات داغ رادیوبیولوژی 25000

تاریخ به روز رسانی 16/ 09/98

این بار زمان به نفع شما در حال گذر است؛ دیگر نیازی به خلاص هنویسی برای دوران مرور و جم عبندی نخواهید داشت …