عنوان رشته:
کارشناسی ارشد پرستاری کودکان Master of Pediatric nursing
معرفی رشته:
لغت پرستار (NURSE) از كلمه لاتين (NUTRIX) به معناي تغذيه گرفته شده است. پرستار يكي از اعضاء كليدي در گروه مراقبت هاي بهداشتي ودرمانی است و نقش ارزنده او در پذيرش، آماده سازي، مراقبتها و حمايت هاي جسمي و اجتماعي مورد قبول همه و بر هيچ كس پوشيده نيست. در تقسيم بنديهاي آكادميك، امروز ارزش پرستار خوب همطراز يك پزشك خوب قرار مي گيرد. كار يك پزشك خوب موقعي بحد مطلوب مي رسد كه يك پرستار خوب و ورزيده مسئوليت بيمار او را بر عهده داشته باشد.
رشته پرستاری شاخه ای ازعلوم پزشکی است که نقش آن در بخش مراقبتهای بهداشتی، درمانی بسیارمهم است. دانش آموختگان این رشته باید ازسلامت کامل جسمی – ذهنی وروحی برخوردار باشند و افرادی دقیق و صبور باشند تا بتوانند بافراگرفتن علوم متنوع، کاربرد آنها را در ارتباط با بیمار بیاموزتد و همچنین باکسب تواناییهای حرفه ای و بهره مندی از دانش روز، خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی وتوانبخشی را جهت تامین، حفظ وارتقای سطح سلامت جامعه ارائه دهند.
یک پرستار نمی تواند تنها با تکیه بر دروس دانشگاهی در کارخود موفق شود بلکه باید بتواند از دانش خود درشرایط مختلف ومتفاوت به درستی استفاده کند و این نیاز به قدرت تجزیه وتحلیل خوب، سرعت عمل و آمادگی روحی و روانی مناسب دارد.
رشته پرستاری کودکان در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شاخه ای از رشته پرستاری است که دانش آموختگان آن با کسب تبحر و مهارت کافی با محوریت ارائه مراقبت های جامع بالینی پرستاری از پیشگیری اولیه تا توان بخشی، در وضعیت سلامت و بیماری به کودک و به تبع آن، خانواده و جامعه، قادر خواهند بود که با بکارگیری اصول ارتباطات انسانی و اخلاق حرفه ای، نیازهای بیولوژیکی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مددجو را در عرصه خدمات پرستاری کودکان شناسایی کرده و به منظور تأمین، حفظ و ارتقای سلامت آنها اقدامات لازم را معمول دارند.
* در این برنامه، منظور از کودک، تا استقرار بخشهای نوجوانان در بیمارستانهای کشور، مددجویان زیر 18 سال است.
هدف و رسالت رشته:
رسالت این دوره، تربیت پرستاران آگاه، کارآمد، متعهد، مسئولیت پذیر و پاسخگو است که با تلفیق و کاربرد علم پرستاری و سایر علوم سلامت و عملکرد مبتنی بر شواهد در عرصه های مختلف جامعه از قبیل مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی در حیطه پرستاری کودکان، مهارت های خود را در زمینه های مرتبط در اختیار جامعه قرار دهند.
زمینه های فعالیت در بازار کار:
در نقش مراقبتی و حمایتی
– برقراری ارتباط مناسب با مددجو، خانواده و اعضای تیم سلامت
– ارائه خدمات مراقبتی – حمایتی مبتنی بر شواهد در سطوح مختلف پیشگیری به کودک و خانواده
– بررسی نیازهای توانبخشی کودک و ارجاع به موقع بیمار به مراکز مربوطه
در نقش پیشگیری و مروج سلامت (براساس برنامه ها و دستورالعمل های کشوری)
– پایش واکسیناسیون مددجویان و پیگیری تا حصول اطمینان
– همکاری در برنامه های غربالگری مرتبط با نظام سلامت
– پایش، رشد و تکامل کودک
– ترویج تغذیه با شیر مادر
– پایش تغذیه کودکان
در نقش آموزشی – مشاوره ای
– آموزش مهارت فرزند پروری به خانواده
– آموزش و ارائه مشاوره صحیح و روز آمد به کودک، خانواده و جامعه در ارتباط با سلامت کودکان در سطوح مختلف پیشگیری
– مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان مقاطع پائین تر و کارکنان نظام سلامت در عرصه های ارایه خدمات سلامت
– مشارکت در تدوین دستورالعملهای آموزشی مرتبط با رشته با مسئولین سلامت
– مشارکت در تولید الگوها و بسته های آموزشی دانشجویان، همکاران و مددجویان
در نقش پژوهشی
– شناسایی مشکلات موجود مرتبط با سلامت کودک
– ارائه راه حلهای کاربردی مناسب برای مشکلات سلامت کودکان به مسئولین سلامت
– مشارکت در انجام تحقیقات در زمینه های مرتبط و نشر نتایج آن
– مشارکت در تدوین اولویت های پژوهشی و ارائه و اجرای طرح های بنیادی و کاربردی
– انتقال دانش و به کارگیری نتایج تحقیقات در جهت توسعه و ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی و توانبخشی
– مشارکت در تولید دانش و فن آوری در زمینه کودک سالم و بیمار
– مشارکت در تولید و معرفی الگوهای رشد و تکامل
– مشارکت در تولید ابزارهای پژوهشی و شاخص های مربوط به سلامت کودکان
در نقش تشخیصی (پایش)
– ارزیابی کودکان و خانواده آنها به منظور تشخیص نیاز مددجویان به خدمات پرستاری در بخشهای کودکان و عرصه های مرتبط
در نقش مدیریتی و برنامه ریزی سلامت
– مشارکت در سیاست گذاری های بخش سلامت در حیطه مرتبط
– همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با رشته در جامعه
معرفی دروس امتحانی:
پرستاری کودکان ضریب 4
پرستاری داخلی-جراحی ضریب 2
بهداشت مادران و نوزادان ضریب 2
پرستاری بهداشت جامعه ضریب 2
روان پرستاری ضریب 2
زبان ضریب 2
عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
کارشناسی پرستاری
آینده تحصیلی:
این رشته در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته های زیر برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری اقدام نمایند:
وزارت علوم: دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)
وزارت بهداشت: دکترای رشته های فیزیولوژی، پرستاری، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، آموزش پزشکی، بیولوژی تولید مثل، سالمند شناسی، مشاوره توانبخشی، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)