شروع دوره ی پاییز98  از 9 آبان ماه می باشد.
روز نام استاد نام درس تاریخ شروع
پنجشنبه 12 _ 8 استاد حیدرنیا زبان عمومی 9 آبان
چهارشنبه 20 _ 16 استاد زارع زاده ایمنی شناسی 9 آبان
پنجشنبه 16 _ 12:30 دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی 9 آبان
پنجشنبه 20 _ 16 دکتر محمد نژاد بیوشیمی 9 آبان
جمعه 12 _ 9 استاد بلوری باکتری شناسی 10 آبان
جمعه 18 _ 14 استاد آرش عبدی فیزیولوژی 10 آبان
جمعه 13 _ 9 استاد جلالی تغذیه و رژیم درمانی 10 آبان
شنبه 16 _ 13 مهندس یعقوبی زبان عمومی 11 آبان
شنبه 20 _ 16 ** دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی 11 آبان
یکشنبه 17:30 _ 13:30 خانم دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکولی 12 آبان
سه شنبه 16 _ 13 دکتر محمد نژاد بیوشیمی 14 آبان
سه شنبه 20 _ 16 خانم دکتر نامجو خون شناسی و بانک خون 14 آبان
سه شنبه 20 _ 16 دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی 14 آبان
متعاقبا اعلام میگردد استاد نصر ایمنی شناسی


کلیه کلاس ها همراه با دوره نکته و تست می باشد.
ظرفیت پذیرش دانشجو در این شعبه محدود می باشد .
آخرین به روز رسانی 4 تیر ماه .
تلفن تماس : 22856620 _ 22875970
پیگیری تمامی اطلاعات به روز برگزاری کلاس ها از طریق این لینک کانال تلگرام رسمی شعبه میرداماد.