شروع دوره ی پاییز۹۸  از ۹ آبان ماه می باشد.
روز نام استاد نام درس تاریخ شروع
پنجشنبه ۱۲ _ ۸ استاد حیدرنیا زبان عمومی ۹ آبان
چهارشنبه ۲۰ _ ۱۶ استاد زارع زاده ایمنی شناسی ۹ آبان
پنجشنبه ۱۶ _ ۱۲:۳۰ دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی ۹ آبان
پنجشنبه ۲۰ _ ۱۶ دکتر محمد نژاد بیوشیمی ۹ آبان
جمعه ۱۲ _ ۹ استاد بلوری باکتری شناسی ۱۰ آبان
جمعه ۱۸ _ ۱۴ استاد آرش عبدی فیزیولوژی ۱۰ آبان
جمعه ۱۳ _ ۹ استاد جلالی تغذیه و رژیم درمانی ۱۰ آبان
شنبه ۱۶ _ ۱۳ مهندس یعقوبی زبان عمومی ۱۱ آبان
شنبه ۲۰ _ ۱۶ ** دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی ۱۱ آبان
یکشنبه ۱۷:۳۰ _ ۱۳:۳۰ خانم دکتر بهروز اقدم سلولی و مولکولی ۱۲ آبان
سه شنبه ۱۶ _ ۱۳ دکتر محمد نژاد بیوشیمی ۱۴ آبان
سه شنبه ۲۰ _ ۱۶ خانم دکتر نامجو خون شناسی و بانک خون ۱۴ آبان
سه شنبه ۲۰ _ ۱۶ دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی ۱۴ آبان
متعاقبا اعلام میگردد استاد نصر ایمنی شناسی


کلیه کلاس ها همراه با دوره نکته و تست می باشد.
ظرفیت پذیرش دانشجو در این شعبه محدود می باشد .
آخرین به روز رسانی ۴ تیر ماه .
تلفن تماس : ۲۲۸۵۶۶۲۰ _ ۲۲۸۷۵۹۷۰
پیگیری تمامی اطلاعات به روز برگزاری کلاس ها از طریق این لینک کانال تلگرام رسمی شعبه میرداماد.