کشاورزی
ردیف عنوان قیمت
1 IQB آمار و احتمالات کشاورزی 42000
2 IQB آفات و بیماری های گیاهی ( درسنامه و تست با پاسخنامه تشریحی ) 19500
3 IQB اکولوژی عمومی 19000