مجموعه زیست شناسی
ردیف عنوان قیمت
1 IQB میکروبیولوژی،مجموعه ویروس،ایمنی، قارچ ،تنه مشترک ،وزارت علوم و دانشگاه آزاد 16000
2 AQB بانک سوالات دانشگاه آزاد 45000
3 جامع میکروبیولوژی 25000
4 IQB ده سالانه مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی 1206 کارشناسی ارشد ( همراه با پاسخنامه تشریحی ) ناموجود